Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Berek Andrea: "Kezdő Internet" tanfolyam a Zsigmond Király Főiskolán

2012.06.03

 

Az Európai Unió a XXI. században nélkülözhetetlen nyolc kulcskompetenciát fogalmazott meg, melyek az életben. Egyik ezek közül a digitális kompetencia.

A Zsigmond Király Főiskola „Kezdő internet” tanfolyamával ezt a kompetenciát szeretné megalapozni. A tanfolyamra 50+-os személyek jelentkezhettek. A tanfolyam az internethasználat alapjai mellett azért is előnyös az idősek számára, mert így hasonló érdeklődésű emberekkel töltheti ideje egy részét.

 

Kutatásomat 2012 tavaszán végeztem a főiskolán. Két alkalommal tekintettem meg órát, a második foglalkozás végén pedig a jelenlévő hallgatókkal önkitöltő kérdőíves adatfelvételt végeztem.

Az első meglátogatott óra alkalmával tisztázásra kerültek olyan alapfogalmak, mint a lementés vagy a biztonságos böngészés. Ezután pedig a webcímek böngészősávjával, a webcímek tulajdonságaival és a böngészőkkel (Internet Explorer, Google Chrome) ismerkedtek meg, és gyakorolhatták használatukat. A második alkalommal az ablak méretének változtatásának kipróbálása után a Google szolgáltatásaival ismerkedhettek meg a hallgatók. Ezen az órán három dologra hívta fel a figyelmet: a képek funkcióra, a térképre és az útvonaltervezőre, melyet ki is próbáltak, illetve megemlítette nekik a hírek alkalmazást is.

Az órát tartó tanár, Lévai István tanítási módszere számomra nagyon szimpatikus, és úgy gondolom, tanítás-módszertanilag is helyénvaló volt. Nem projektort és kivetítőt használt, és nem a tanári gép elől magyarázta el a végzendő gyakorlatot, hanem elmondta, hogy mit kell csinálni, és hogyan. Majd körben járt, minden elakadt jelenlévőhöz egyesével odament, és segített nekik a feladat végrehajtásában. Ez azért volt nagyon hatékony, mert így senki sem maradt le, mindenki megérthette a feladatot és a megoldás módját.

 

A második óra végén végeztem a kérdőívezést a hallgatókkal, melyben minden jelenlévő részt vett. Az alábbiakban kérdésblokkonként összegeztem az eredményeket:

1. DEMOGRÁFIAI ADATOK

Az első kérdéscsoportot az általános demográfiai adatok alkották, mint például a kor, a nem, az iskolai végzettség. A kérdőívet tizennégy fő, minden jelenlévő kitöltötte. Közülünk tíz nő és négy férfi. A válaszadók nagy többsége, tizenhárom fő budapesti lakhellyel rendelkezik, egy fő Kocsordon él. Legmagasabb iskolai végzettség tekintetében elmondható, hogy érettségivel csaknem minden válaszadó rendelkezett, négy főnek pedig főiskolai diplomája is volt.

 

2. KÖRNYEZET TÁMOGATÁS. INTERNETHASZNÁLATI SZOKÁSOK

A második kérdéscsoporttal azt akartam felmérni, hogy milyen az egyes válaszadók tanulás iránti általános attitűdje. Hogyan gondolkodnak az új képességek szerzésének szükségességéről, mennyire tartják fontosnak, hogy tudják kezelni a számítógépet, illetve, hogy eligazodjanak az internet világában. Meg akartam tudni azt is, hogy milyen a hallgatók környezetének hozzáállása a válaszadók tanulmányához, mennyire támogatják, vagy épp ellenzik a tanfolyamon való részvételét. Emellett megkérdeztem azt is, rendelkeznek-e otthoni internetkapcsolattal, hiszen ez későbbi fejlődésüket, az órai feladatok gyakorlásának lehetőségét nagymértékben befolyásolja.

Az eredményekből kiderült, hogy a résztvevők valamivel több, mint felének van otthon internetkapcsolata, a számítógép és az internet kezelését pedig nagyon fontosnak tartják. Környezetük túlnyomó többségében támogatja a hallgatókat tanulmányaiban.

 

3. ELŐZETES TUDÁS, GYAKORLAT

Ezzel a kérdéscsoporttal azt akartam felmérni, hogy milyen előzetes számítógéppel és internettel kapcsolatos tudásuk van a tanulóknak, illetve milyen mértékben gyakorlottak. Rákérdeztem arra is, hogy tanultak-e már valahol számítógépet kezelni, milyen szinten tudják használni a számítógépet és az internetet. A tanfolyam kapcsán pedig informálódtam arról is, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy megfelelőképpen begyakorolják az órán tanult feladatokat, lépéseket.

Az eredmények alapján a résztvevők nagy része még sosem használt internetet és most ismerkedik a számítógép alapfunkcióival, vagy csak nagyon alapszinten tudja kezelni azt. A gyakorlásra pedig átlagosan 1-3 órát szánnak a hallgatók.

 

4. A TANFOLYAMMAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Ebben a kérdésblokkban a tanfolyammal kapcsolatos motivációra vonatkozó kérdéseket tettem fel. Megkérdeztem például, hogy miért jelentkeztek, mire szeretnék használni a tanfolyamon megszerzett tudást.

A legtöbben a változó világhoz szeretnének felzárkózni, mások a hatékony információszerzés eszközét látják az internetben, illetve a megkérdezettek fele barátokkal, rokonokkal, ismerősökkel szeretné a kapcsolatot tartani az internet segítségével.

 

5. ATTITŰDÖKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

Az utolsó kérdésblokkban a válaszadók attitűdjét akartam kideríteni az otthon elvégzendő feladatokkal, az interneten keresztül folytatott konzultációval és a másokkal való információ- (vagy tudásmegosztással) kapcsolatban. Utóbbit azért tartottam fontosnak megkérdezni, mert napjainkban sajnos még mindig nagy problémát jelent, hogy az emberek nem szívesen osztanak meg értékes tartalmakat az interneten. Kíváncsi voltam a hallgatók ezzel kapcsolatos attitűdjére. Nyilvánvalóan ilyen gyakorlottsággal, ilyen előzetes tudásszinten nem várható el, hogy egyik óráról a másikra komplett fogalmazást készítsenek, illetve az, hogy valamilyen internetes platformon konzultáljanak. Ahogyan az sem, hogy blogot írjanak, vagy más módon osszanak meg tartalmakat az interneten. Kérdéseim célja az volt, hogy felmérjem, hogy milyen a válaszadók ezen tevékenységek iránti attitűdje: elutasítják vagy szívesen kipróbálnák ezeket az eszközöket, tevékenységeket.

A hallgatók többsége maguk is szívesen osztanának meg információt az interneten (például szakmájukkal, hobbijukkal kapcsolatban), de még nem érzik magukat elég gyakorlottnak. Ez azonban még természetes. De mindenképpen kiemelendő az a tény, hogy szívesen osztanának meg információt másokkal is az interneten keresztül.

 

Az eredmények alapján elmondható, hogy érdeklődő emberekkel volt dolgom, akik szeretnének betekintést nyerni az internet világába. Fontosnak tartják, hogy tudjanak számítógépet és internetet kezelni, mert manapság a mindennapi élet, az információgyűjtés, a tanulás és a kapcsolattartás is sokkal könnyebb, ha eszközként használjuk a világhálót.

Bár még nagyon kezdőnek, és gyakorlatlannak érzik magukat, a válaszadók körülbelül fele szívesen kipróbálna egy, az interneten zajló konzultációt. A megkérdezettek többsége pedig szívesen végezne otthoni gyakorlófeladatokat és szívesen megosztaná tudását mással is. Talán ez utóbbi becsülendő a leginkább, mert ezáltal tudásbázisukkal más személyek tanulását, gyarapodását is segíteni tudnák.

 

Andragógusként nagy öröm, hogy elmondható róluk, érdeklődő emberek, akik ötvenen túl is tanulni szeretnének, nem érzik úgy, hogy az eddig megszerzett tudás, kompetencia elég a későbbi életükhöz is. Legtöbbjük még csak most ismerkedik a számítógép alapfunkcióival és az internet világával. Fontosnak tartják a számítógép és az internet kezelésének elsajátítását, egyrészt a világhoz való felzárkózás, információszerzés, másrészt ismerősökkel, barátokkal, rokonokkal való kapcsolattartás miatt.

 

Bár a hallgatók mindkét óra előtt nagy lelkesedéssel gyakoroltak, kicsit sikerült velük beszélnem. Beszélgettünk többek közt a motivációról. Egyik hölgy megemlítette nekem, hogy rokonaival való kapcsolattartás miatt szeretné jobban megismerni az internetet, egy másik hölgy pedig arról számolt be, hogy a környezetében élők hatására jelentkezett a tanfolyamra. Ezután a gyakorlat alatt, a feladatok kapcsán beszélgettünk egy keveset, leginkább az egyes feladatokról, mozzanatokról. A mellettem ülő hölgyek örültek, hogy néhány dologban tudok segíteni nekik. Néha eléggé elveszettnek, gyakorlatlannak érezték magukat. Ez persze természetes, hiszen csak akkoriban kezdtek el foglalkozni a világhálóval és annak használatával. Megnyugtattam őket, hogy csak gyakorolni kell, és menni fog. Bár sokan azt hiszik, hogy az Y és a Z-generáció már digitális kompetenciákkal születik, ez nem igaz. Nekünk is gyakorolni kell, folyamatosan fejleszteni, megújítani kompetenciáinkat. Például az interneten megjelenő új programok, platformok kapcsán. Ami tehát nagyon fontos, az a gyakorlás, azáltal fog az adott mozzanat készségszintté fejlődni, és így tudunk később erre alapozva további dolgokat megtanulni.

 

(A teljes tanulmány a Zsigmond Király Főiskola honlapján, a Gerontoedukáció című folyóiratban lesz olvasható.)

 

 

Berek Andrea

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.