Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Benkő Gabriella: VAS MEGYEI IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS INTÉZETE: ACSÁD

2012.06.03

Érezzék egy kézfogásról rólad,

Hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,

S egy tekintetük elhitesse véled,

Szép dolgokért élsz és érdemes élned”

(Váci Mihály

Minőségi, aktív öregkor

Mikor év elején, az első órák egyikén időskorúak szociálandragógiájának területéről témát kellet választani, számomra nem volt kérdés mi is legyen az. Úgy éreztem a leghasznosabb az lehet csoportomnak és magamnak is, ha egy valódi, működő otthon hétköznapjaival, örömeivel és gondjaival ismertetem meg őket. A választásom oka emellett az volt, hogy utánajárjak azoknak a sztereotípiáknak, amik tudni vélik, hogyan is működik egy ilyen intézmény. A dolgozatomban a hangsúlyt az otthonban élő idősek foglalkoztatására és hétköznapi életére fektetem. Véleményem szerint ez az a terület, ahol mi andragógusok hatékonyan tudunk segíteni és dolgozni. Nem utolsó sorban pedig a minőségi, tevékeny öregkor legfőbb elemei.

Azért, hogy az otthon működésébe beleláthassak két napot töltöttem az intézményben, melynek megismerésében az intézmény igazgatója Héra Károly és Kapitány Eszter az intézmény egyik mentálhigiénés szakembere volt segítségemre. Illetve meg kell említenem, az acsádi otthonban és tagintézményeiben dolgozó szakembereket is, akik hihetetlen empátiával, kitartással végzik mindennapi munkájukat és emellett még az én segítségemre is voltak. A látogatásom keretén belül, minden tagintézményt sikerült felkeresnem, a legtöbb időt azonban az acsádi intézményben töltöttem.

Az intézmény története és főbb demográfiai adatai:

Az acsádi intézménynek otthont adó épület 18. századi eredetű és a Szegedy család tulajdonát képezte. Az évszázadok alatt többször cserélt gazdát. Az államosítás előtti utolsó tulajdonosa Dr. Pethő Ernő volt. Az acsádi intézmény 1968 óta működik, vegyes profillal. Működésért a Megyei Intézményfenntartó Központ (MIK) felel.

Alaptevékenységei szerint, ápolást és gondozást nyújtó intézmény. Típusát tekintve pedig, idősek otthona, ezen kívül rendelkezik szenvedélybetegeket és pszichiátriai betegeket ellátó részleggel. Az öt telephelyén pedig 407 férőhelyet képes biztosítani. A központi gazdasági igazgatási feladatokat az acsádi intézmény végzi.

Telephelyek:

·        Nyugdíjasok Acsádi Otthona

·        Kőszegpatyi Mentálhigiénés Otthon (1980-óta telephely)

·        Nyugdíjasok Kőszegi Otthona (Munkácsi Mihály utca 15) (1993-óta telephely)

·        Nyugdíjasok Kőszegi Otthona (Kálvária utca 14) (1994-óta telephely)

·        Nyugdíjasok Peresznyei Otthona (1983-óta telephely)

A következő táblázat az ellátottak számát mutatja be telephelyenként.

 

Intézményi létszám ellátotti csoportonként 2011

 

Telephely

Időskorúak

Pszichiátriai betegek

Szenvedély betegek

Mozgás-korlátozottak

Demens betegek

Összesen

Acsád

146

20

0

10

12

188

Kőszegpaty

0

0

29

0

0

29

Peresznye

58

10

0

5

5

78

Kőszeg (Munkácsy u.)

33

0

0

0

3

36

Kőszeg (Kálvária u.

38

0

34

0

0

72

Összesen

275

30

63

15

20

403

 

Szocioterápiás foglalkozások:

Az intézmény egyik fő feladata az, hogy az otthonba bekerülők testi egészsége mellett a lelki egészségüket is karbantartsák, biztosítsák számukra a boldog, nyugodt minőségi öregkort. Ennek hatékony megvalósulásához szükség van a szakemberek mentális irányítására, akik a lakókkal foglalkoznak. Figyelmet kell szentelniük az egyéni bánásmódra, egyéni foglalkozási lehetőségeket kell biztosítaniuk számunkra. Fontos, hogy az időseknek, lakóknak lehetőségük legyen a társas kapcsolataik kialakítására, megélésére. Továbbá pedig elengedhetetlen a környezeti ártalmaktól való megóvásuk. Ennek feltételeit igyekeznek az intézmény dolgozói biztosítani számukra, kiváltképpen a mentálhigiénés szakemberek. A lakók lehetőséget kapnak a szabadidejük kreatív hasznos eltöltésére. Az intézmény támogatja a családi kapcsolataik fenntartását, a család időkorlát nélkül szabadon látogathatja hozzátartozóját. Az időskor előrehaladtával egyre meghatározóbb szerepet kap a hitélet is. Az otthon lakói számára minden nagyobb felekezet biztosít lehetőséget, hogy hitüket gyakorolni tudják, heti rendszerességgel.

Munkaterápia

Szocioterápiás foglalkozások keretében valósul meg az úgynevezett munkaterápia, melynek 72 résztvevője van, az 5 telephelyen. A részvevők havi teljesítménybérezésben részesülnek, ennek költségét az intézmény állja. A maximum megszerezhető összeg pedig ötezer forint, ezzel később az egyén maga rendelkezik. A program célja, hogy lehetőséget biztosítson a munkavégzésre még képes lakoknak, a jövedelem kiegészítésre. Nem elhanyagolható szempont továbbá, hogy a résztvevő hasznosnak érzi magát és motiváltnak, ez a lelki szempont talán felülírja az előbbit is, hiszen időskorúaknál gyakorta jelentkező probléma a haszontalanság érzése. A program célja, hogy olyan életstílus kialakítására motiválják a lakókat, mellyel megvalósul a tevékeny öregedés és az életminőség javulása. Olyan lehetőség ez, mely mind az intézmény, mind pedig a lakó számára hasznos. Az elvégzendő feladatok széles skálán mozognak, mindegyik az otthonok életének egyik apró mégis nélkülözhetetlen feladatköre. Fontos megemlítni azt is, hogy az egyes intézményekben változnak ezek a tevékenységek, a speciális körülményeknek megfelelően. Az acsádi intézményben, a következő felsorolás feladatonkénti bontásban mutatja meg a résztvevők számát.

Nyugdíjasok Acsádi Otthona:

·        Mosoda: 4 fő

·        Tálalás, szalvétahajtogatás: 7 fő

·        Konyhai kisegítés: 4 fő

·        Takarítás: 3 fő

·        Udvarrendezés, parkgondozás: 8 fő

·        Varrodai kisegítés: 2 fő

·        Palackzsugorítás: 2 fő

·        Kocsi kísérés: 1 fő

Összesen: 31 fő

Terápiás- és képességfejlesztő tevékenységek

Ezen tevékenységek köre is azt a cél hivatott elősegíteni, hogy az otthonok lakói tevékenyen, és örömteli eseményekkel töltsék életüket. Nem csak, mint kívülálló szemlélődők, hanem, mint aktív tevékeny résztvevők. E nemes cél elérése érdekében az otthon biztosít számukra rekreációs programokat: kirándulást, színház-múzeumlátogatást és neves események kapcsán ünnepségeket. Az ünnepkörök programjaiban a lakók is aktívan részt vesznek, versekkel, énekekkel és színi előadásokkal készülnek. Az előkészületekben a mentálhigiénés szakemberek segítik őket. Előadásaikkal szívesen vesznek részt egyéb a környéken szervezett programokon is. Az így létrejövő rendezvények alkalmat teremtenek a lakóknak a tagintézményekben élő társaikkal és más emberekkel való találkozásra, kommunikációra. Az ilyen alkalmak kizökkentik őket a mindennapok rutinjából, élményekkel és örömökkel gazdagítják őket. Külön hangsúlyt fektetnek az egészséges életmód fenntartására, melyet prevenciós előadások, séta, torna, vetélkedő, mandalázás, zenehallgatás stb. lehetőségekkel valósítanak meg. A programok sokszínűségéről, változatosságáról a lakók aktivitásáról az intézmény által kiadott évkönyvekből is volt szerencsém tájékozódni. Hihetetlen, de havonta átlagosan 5-6 féle program közül választhatnak, ezen felül pedig a nagyon ünnepek előtt ez a szám akár a duplájára is nőhet.

Tapasztalataim

Az intézményben töltött napok alatt lehetőségem nyílt, egy csoportos kézműves foglalkozáson részt venni és segíteni a munkát. Mint megtudtam az ilyen jellegű foglalkozások csaknem mindennaposak és általában azonos időpontokban valósulnak meg, egy mentálhigiénés szervezésében. A foglalkozásokat gondos előkészület előzi meg. A lakók szabadon vehetnek rész a programokon, nem kötelezőek, az évek alatt azonban kialakult egy törzsközönség, akik aktívan rendszeresen jelen vannak. Látogatásom időpontjában közeledett a húsvét, ennek okán a foglalkozás is ezen ünnepkör köré szerveződött. A foglalkozást egy kis beszélgetéssel kezdtük, ki mit tud a húsvétról? Mire emlékeznek a megelőző foglalkozáson ismertetett olvasmányból. Ezzel valósult meg a hangulatteremtés a későbbi feladatra való ráhangolódás. A gyakorlati feladat az volt, hogy húsvéti tojásokat színeztünk, illetve dekorációt készítettünk belőlük. A kézműves munka alatt magyar nótákat hallgattunk és néhányan még dalra is fakadtak. A résztvevők szemmel láthatóan jól érezték magukat, és ki-ki kreativitását is megcsillogtatta. Fontos, hogy olyan feladatokat válasszunk, ami kismértékben kihívás, nagymértékben pedig a megoldás örömét idézze elő. A foglalkozás több célt is megvalósít. Élményt biztosít, közösségi érzést nyújt, továbbá a szellemi frissességet fenntartja, a motorikus mozgásokat fejleszti. Tehát úgy történik meg a szellemi, fizikai fejlesztés és karbantartás, hogy közben jól érzik magukat, és nem érzik annak célzottságát. A programokon készített alkotásokat nem csak személyes célra, hanem az épületek díszítésére is felhasználják. Nagyon pozitív tapasztalat volt számomra, hogy minden telephelyen fantasztikus dekorációkat láttam, melyek többségét az intézmény lakói készítettek. Otthonosságot és barátságos hangulatot árasztottak. Úgy hiszem, az ilyen apróságok lévén érzik igazán az otthonuknak az intézményeket.

 

A csoportos foglalkozások mellett az egyéni fejlesztésekre is szánnak időt. Ezekre a speciális foglalkozásokra főleg a demens betegeknek van szükségük. Számukra a mentálhigiéniás szakemberek állítanak össze személyre szabott feladatokat. A feladatok a szellemi képességek szinten tartását és kis lépésekben történő fejlesztést szolgálják.

Összegzés:

Az intézményekben töltött rövid idő is meghatározó tapasztalatokkal gazdagított, egy ismeretlen világba nyertem betekintést. Úgy gondolom, hogy az itt elő emberek számára biztosítva vannak a minőségi öregkor feltételei, a számtalan programlehetőség, foglalkozás is ennek bizonyítéka. Illetve nem utolsó sorban a lakókkal való beszélgetéseim is erről tettek tanúbizonyságot. Az eddig hallott sztereotípiák és elképzeléseim pozitív irányba változtak. Természetes jobbítani és fejleszteni mindig lehet és kell is, nem állítom, hogy jobb egy ilyen intézményben idős éveinket eltölteni, mint szeretteink körében. Azonban tudnunk kell, hogy vannak jó példák és olyan pozitív emberközpontú légkörrel működő intézmények és tagintézmények, amit bátran és nyugodt szívvel választhatunk, mert szerettünk jó körülmények közé és szerető légkörbe kerül.

 

 

Benkő Gabriella

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.