Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dikácz Anna Zsófia: Civil Vállalkozások Nonprofit Kft. -Senior Mentor Program-

2012.06.03


A szervezet tevékenysége Budapestre és környékére (Érd, Pécel stb.) terjed ki leginkább. A 2009. évi Közhasznúsági jelentésben olvasható jövőbeni célok szerint: „A program területi hatálya Budapesten el fogja érni az önkormányzati általános iskolák 25 százalékát (94 iskolát), és a vidéki városi általános iskolák 15 százalékát (150 iskolát). Kísérleti projekteket indítunk Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Csehországban és Lengyelországban, és létrehozunk egy kelet-közép-európai növekedési tervet.” A Kassa városával létrejött együttműködés keretében egyre több idős jelentkezik mentornak Szlovákiából is.

 

„A társaság célja elősegíteni a társadalmi tőke építését a filantróp tevékenységek, a kultúra, a közügyek intézése és az üzleti élet terén. A Társaság társadalmi hálózatok létrehozására törekszik a társadalom kiaknázatlan erőforrásainak megfelelő helyre való becsatornázása érdekében. A Társaság elő kívánja segíteni az európai integrációt és az észak-atlanti együttműködést.” A filantróp tevékenységet szembeállítják a jótékonykodással. A nonprofit szektorban dolgozók munkája nem erről szól. A jótékonyság hagyományosan a szükségletek enyhítésére törekszik, míg a filantrópia e szükségletek okainak feltárásával, és azok megszüntetésével foglalkozik. Tehát a szervezet a szegénység, az egyenlőtlenség, a hátrányos helyzet kiváltó okait igyekszik feltárni, és ennek során hosszan tartó intézményi és társadalmi változásokat ér el.

 

 

Senior Mentor Program

 

A tevékenységének indokoltsága, közhasznúsága:

-          Elöregedő társadalmunkban a 65 év felettiek száma egyre nő:

o       2001: 1,1 millió,

o       2010: 1,6 millió,

o       2025: népesség 20%-a, így azt az erőforrást, tudást, ami ebben a korosztályban, mint potenciál megvan, a társadalomnak nem szabad veszni hagyni, ki kell használni.

-          Az idősek érdeklődése nagy arányban irányul a fiatalokkal és gyermekekkel végezhető munka felé a társaság kutatásai szerint.

-          Magyarországon a 788 ezer általános iskolás 42,8%-a vesz részt napköziben, vagy délutáni foglalkozáson, de a szabadidő aktív, és hasznos eltöltésének, jelen esetben a tanulmányokat kiegészítő foglalkozásoknak helye van.

-          Magyar általános iskolák teljesítménye különösen nagy szórást mutat: 61% -

OECD országok átlagának több mint 1,5 szerese, így lényeges lenne akár új fejlesztési utak feltárása, akár az iskola utáni foglalkozásokkal.

 

A Senior Mentor Program 55 év feletti felnőtteket/lakosokat és életük során felhalmozott tudásukat vonja be erőforrásként, azaz oktatóként és mentorként teljesít szolgálatot kihívásokkal küszködő általános iskolákban iskolai tanítás utáni programokban, hogy segítsék a gyerekeket az olvasás elsajátításában és magabiztosságuk növelésében, valamint azon készségek megszerzésében, melyek szükségesek a siker eléréséhez mind az iskolában, mind az életben. A program 2008 szeptemberében indult kísérleti időszakkal.  A kísérleti időszak egy tanéven keresztül zajlott, két iskolában, nyolc mentorral. A hihetetlen siker után a 2009 szeptemberével kezdődő tanévben már 40 mentorral, és 7 iskolában (Sopronban és Budapesten) indították el a programot. Mára (a 2012-es tavaszi toborzás után) 69 mentor vesz részt, közülük 60 nő, 9 férfi. A nők átlagéletkora: 63,84 év (legfiatalabb 53, legidősebb 75 éves), illetve 60 év alatt 12 fő, 70 év felett 5 fő. A férfiak átlagéletkora: 62,34 év (legfiatalabb: 57, legidősebb 73 éves), illetve 60 év alatt: 3 fő, 70 év felett 1 fő. Az átlagéletkor összesen 63,09 év.

 

1.      táblázat: Mentorok megoszlása iskolai végzettségek és nemek szerint (2012)

 

Iskolai végzettség:

Nők (fő)

Férfiak (fő)

Összesen (fő)

Egyetemi

17

5

22

Főiskolai

20

2

22

Érettségi

13

2

15

Szakképesítés

10

0

10

Közülük

tanítói gyakorlat / pedagógiai végezettség

27

6

33

 

2.      táblázat: Mentorok nyelvtudása nemek szerint (2012)

 

Nyelvtudás:

Angol

Német

Orosz

Horvát

Szlovák

Francia

Román

Héber

Nők (fő)

19

20

12

1

1

1

0

0

Férfiak (fő)

3

2

0

0

0

0

1

1

Összesen (fő)

22

22

12

1

1

1

1

1

 

A mentorok egyéni foglalkozásokon találkoznak ajánlottan 2.-3. osztályos diákokkal általában heti 2-3 órában, de akár 4-5 alkalommal is. Feltétel a diák érzelmi biztonság-érzetére való tekintettel, hogy a mentor a teljes tanévre vállalja diákjai oktatását, segítését. A szervezet célja, mely a toborzást, kiválasztást végzi a mentorok esetében, másrészt az iskolákat keresi meg a lehetőséggel, koordinálja az adott mentor és iskola kapcsolatát, akár olyan szinten, hogy a mentor a lakóhelyéhez legközelebbi iskolában teljesítsen szolgálatot. Cél a mentor és a diák között egy gondoskodó kapcsolat létrehozása, mellyel a diák „pótnagymamát”, de akár barátot is szerezhet. Az alsó tagozatos gyermekek esetében könnyebb elfogadtatni, és megbecsülést kivívni az idősebb korosztály számára, mivel még a pubertás időszaka előtt állnak. A program egyelőre kevesebb gyermeket ér el, de intenzívebben.

Nagyobb toborzásra a mentorok esetében félévente kerül sor, általában kerületi újságok apróhirdetéseiben, az interneten, azon belül a honlapon (http://civilvallalkozasok.hu/index.php?menu=kiir&id=26). Mentor bárki lehet, a pedagógia diploma nem feltétel. A kiválasztottaknak 50%-ának van pedagógiai végzettsége vagy tapasztalata, de atomfizikus, tolmács és újságíró is megtalálható közöttük. A szervezet mindenképpen helyi erőforrásokat kíván mozgósítani megfelelő szervezéssel (vö.: kerületi újságokban való hirdetés). Nem szakmai segítségről beszélhetünk, hanem állandó civil erőforrásról. Ennek ellenére havonta egyszer kötelező jelleggel tréninget szervez a szervezet, ahol megoszthatják egymással tapasztalataikat; illetve a tréningeken fejlesztőpedagógus és pszichológus is részt vesz, akik az esetleges problémák felmerülésekor segítenek. Az iskolákba mentorcsoportok érkeznek, akik így nagyobb erőt képviselhetnek az elképzelés szerint, mind az iskolában, mind a közvetettebb környezetben, ezen felül egymásnak is segíthetnek.

A mentoroknak rendszeresen tréningeket tartanak, főleg hogy nagy részük nem rendelkezik pedagógus végzettséggel. A tréningek témái között ennek is megfelelően szerepel a gyermekekkel való kapcsolattartás, konfliktuskezelés fejlesztése, a mentorság technikai mikéntjei és a szervezet társadalmi hasznossága, utóbbit akár, mint motivációs tényezőt is szemlélhetjük.

A program szükségességét mindenképp indokolja, hogy a diákok 60 százalékának nincs hozzáférése egyéni foglalkozásokhoz a délutáni órákban. A gyermekek hatalmas hányada az iskolai tevékenységén kívül nem jár rendszeres, a szabadidőt kitöltő foglalkozásokra (pl.: sport, szakkörök, külön órák stb.). A programban résztvevő gyerekeket minden esetben a pedagógus ajánlja, általában a családi háttérből adódóan. A Civil Vállalkozások szintén csak ajánlatot tesz a kiválasztandó gyermek körülményeire, mint például az életkora. Ennek okiról fentebb már volt szó, azonban kiegészíteném azon meglátással, hogy semmit sem lehet elég korán elkezdeni. Minél fiatalabb a gyermek, annál hatékonyabb lehet a vele való intenzív, egyéni foglalkozás. A szülő részéről beleegyező nyilatkozatra van szükség a plusz foglalkozásokhoz, de innentől a kisdiák számára kötelező a megjelenés. Betegség, vagy más felmerülő elfoglaltságok esetén mindenképpen pótórákat szerveznek.

Kérdés, hogy mennyire van szükség az iskolák szerint a programra. A szervezetben dolgozó programkoordinátor szerint a program „mindenhol működik”, csak az változik, hogy mennyire értékelik, illetve mennyire együttműködőek. A kísérleti időszakban való iskolakeresésben sok elutasításba ütköztek. Szerinte mindez betudható a mai ingatag gazdasági helyzetnek, ebből kifolyólag bizonytalan közszférának, ahol a közalkalmazott pedagógusok nem érzik magukat biztonságban, és féltik a helyüket. Differenciálódik az is, hogy az igazgató vagy a pedagógusok fogadják-e szívesen a mentorokat. Amennyiben az igazgató felülről jövő utasítása a program, szinte minden esetben a hierarchizált rendszer miatt ellenszenvet vált ki az újítás a tanári csapatból; és ez fordítva is ugyanígy működik. Ilyen rendszerben nehéz megvalósítani a horizontális együttműködést, amire a Civil Vállalkozások, de bátran mondhatom, hogy amire a civil szektor pályázik.

 

A program sikerei: az önkéntes szolgálat pozitív társadalmi hatásai.

 

Diákok és tanárok által élvezett előnyök:

A megkérdezett tanárok 77%-a azt mondja, hogy „nagyon igaz”, hogy a mentorok munkájának pozitív hatása van. Közel 90 százalékuk pedig úgy hiszi, hogy a mentorok szolgálatukkal segítik a gyerekeket, akikkel foglalkoznak. Amint az 1. és 2. táblázatban látható körülbelül 81 százalékuk arról számol be, hogy a tanítványok olvasása/szövegértése sokat vagy kicsit fejlődött, míg 19 százalékban nem látnak változást. Annál a tanítványnál, akinél nem tapasztaltál a várt fejlődést, az okot a tanítvány hiányzásának, koncentrációs vagy viselkedési problémáinak tulajdonították. Ezekben az esetben véleményem szerint a mentor programnak szakmai segítséggel kellene kiegészülnie (pszichológus, fejlesztő pedagógus).

 

3.      táblázat – A pedagógusok véleménye

 

Olvasásban/szövegértésben való fejlődés

Sokat fejlődött

28,9%

Kicsit fejlődött

43,8%

Ugyanolyan maradt

18,7%

Kicsit rosszabb lett

0%

Sokkal rosszabb lett

0%

 

4.      táblázat – A pedagógusok véleménye

 

Magabiztosságban való fejlődés

Sokat fejlődött

28,9%

Kicsi fejlődött

47,4%

Ugyanolyan maradt

15,8%

Kicsit rosszabb lett

5,3%

Sokkal rosszabb lett

2,6%

 

Az önkéntesek életében bekövetkező pozitív változás:

A 2010 februárjában megtartott tréningen 19 mentort kérdeztek meg, mit tapasztaltak a programban való részvétel során. A következő táblázatok azt mutatják, hogy a Senior Mentor Program önkénteseinek (a szervezet „egyéni tagjainak”) véleménye szerint a programban való munkájuk jó hatással van életükre. Ennél a felmérésnél a közösségi szolgálatban szerzett tapasztalataikról alkotott véleményüket is meg akarta ismerni a szervezet. Mindez különösen arra való tekintettel történt, hogy a mentorok érzései szerint, hogyan változtak társadalmi kapcsolataik, valamint hasznosságuk a közösségi számára. E eredményeket foglalja össze a 5.-6. táblázat. Mint látható lényegében minden egyes mentornál pozitív érzelmeket tapasztalhatunk, hasznosságukat a társadalom számára abszolút jelleggel növekedőnek értékelték. Levonhatjuk a konklúziót, amely szerint mind a gyerekekre, az iskolákra és a mentorokra is pozitív hatással van a program, így a közösségre, és a társadalomra is. Értékek párosulnak az önkéntességhez, és a civil szférához. 

2012-es márciusi mélyinterjús kutatásunk szerint a mentorok a következőket mondták, annak kapcsán, hogyan térül meg számukra a programban való részvétel:

-          „Hasznosnak érzem magam.”

-          „Én is kapok szeretetet.”

-          „Átismétlem a tudásom.”

-          „Még én is tanulok újat”

-          „Megismerem a másik generáció mentalitását”

-          „Boldog vagyok.”

 

 

 

5.      táblázat – A mentorok véleménye

 

Társadalmi kapcsolatok

Sokat növekedett

Növekedett

Csökkent

Nem változott

Tájékozottságom az általános iskolák szükségleteiről…

16%

74%

0%

11%

Lehetőségem, hogy idősebb felnőttek körében lehessek…

5%

63%

5%

26%

Tájékozottságom a közösségi eseményekről és tevékenységekről…

5%

63%

0%

32%

Meggyőződésem az idősebb felnőtt önkéntesek iskolai szolgálatának értékéről…

37%

47%

0%

16%

 

6.      táblázat – A mentorok véleménye

 

Társadalmi szerepvállalás

Sokat növekedett

Növekedett

Csökkent

Nem változott

Az iskolának nyújtott szolgálatom hasznosságával kapcsolatos érzésem…

32%

63%

0%

5%

A társadalomnak nyújtott szolgálatom hasznosságával kapcsolatos érzésem…

32%

58%

0%

11%

Az ifjúságnak (diákoknak) nyújtott szolgálatom hasznosságával kapcsolatos érzésem…

37%

47%

0%

16%

Meggyőződésem a közszolgálat fontosságáról…

47%

26%

0%

26%

 

Hatalmas növekedés az ügyfél statisztikákban:

 

 

 

nevtelen5.png

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

aranybárány

(aaabbbccc, 2014.12.01 04:32)

Nem érzem a penzt, hol van, ki keresi meg, ki vágja zsebre?
Pár évvel-évtizeddel később a gyerekeknek kell megfizetniük?
Most éljük meg épppen,a fejük fölött érő szarban vannak a szülők, gyerekek, családok, a kéglit és minden értéküket csúsztatják ki a kezük közül. A tanuló időszakot fizetjük többszörös áron, erőnkön felül
a bankoknak. Ez micsoda, miről avagy kiről van itt szó?
A DISKALKULIÁS DISGRAFIÁS DISLEXIÁS gyerekeket kiközvetiti az iskola ,aki egyben azt is meghatározza ki kerülhet be a programkörbe?
Az ingyenesnek csufolt üknagyi programba, mondhatni baba-mama
programban őrüljünk együtt.
VAn itt véleméyne mindenkinek: a "mentor véleménye" rá milyen pozitiv hatással volt a gyerekkel való foglalatosság... továbbá a "pedagógus véleménye" természetesen itt is tultengő a pozitivitás.
A c.vállalkozás 1 ujabb makeup cég. Els(m)inkeli a gyerek, úgy hogy az anyja sem leli meg..
Hol a gyerek? Kiöntötték a fürdővizzel már megint?
A GYEREK VÉLEMÉNY-e, sajna elmaradt vagy egyszerűen neki nem lehet. Pedig a gyereknek VAN véleménye. Belekényszerítik, amennyiben ŐT kiszúrják, és 1 teljes tanévet kötelezően benne kell maradnia valamiben, amit, esetleg nem akar, nem érzi jól magát, amolyan c.vállalkozás kft. célpontjává válik, akiket senki sem ismer. Ismerhetik talán? NEM!!!
Messziről jött ember, azt mond amit akar!
Készitenek a kisiskolás-fiatalról /TAlán szüleikről is /névvel-címmel-véleménnyel aktát, majd listázzák, de ezt a szigoruan vett JÓTÉKONYKODÁS égisze alatt . Nesze semmi fogd meg jól, "ingyen".
Aki valaha volt érintve, mint szülő, mint pedagógus, mint gyermek
az tudja, és nem hiszi el, hogy az egész országot lefedő ernyőjét sem erre nyitogatja, majd ingyen a c.vállalkozás kft.
Nézzenek utána az alapitótagoknak!!!
Megelőzés a mindennapi terápiája, mármint előzzük meg nagyobb bajt! A legfontosabb és ez ennél sokkal komolyabb terheket ró az érintettekre, mint pl, a családra.
VIGYÁZZATOK A GYERMEKEKRE!!!

aranybárány

(aaabbbccc, 2014.12.01 04:32)

Nem érzem a penzt, hol van, ki keresi meg, ki vágja zsebre?
Pár évvel-évtizeddel később a gyerekeknek kell megfizetniük?
Most éljük meg épppen,a fejük fölött érő szarban vannak a szülők, gyerekek, családok, a kéglit és minden értéküket csúsztatják ki a kezük közül. A tanuló időszakot fizetjük többszörös áron, erőnkön felül
a bankoknak. Ez micsoda, miről avagy kiről van itt szó?
A DISKALKULIÁS DISGRAFIÁS DISLEXIÁS gyerekeket kiközvetiti az iskola ,aki egyben azt is meghatározza ki kerülhet be a programkörbe?
Az ingyenesnek csufolt üknagyi programba, mondhatni baba-mama
programban őrüljünk együtt.
VAn itt véleméyne mindenkinek: a "mentor véleménye" rá milyen pozitiv hatással volt a gyerekkel való foglalatosság... továbbá a "pedagógus véleménye" természetesen itt is tultengő a pozitivitás.
A c.vállalkozás 1 ujabb makeup cég. Els(m)inkeli a gyerek, úgy hogy az anyja sem leli meg..
Hol a gyerek? Kiöntötték a fürdővizzel már megint?
A GYEREK VÉLEMÉNY-e, sajna elmaradt vagy egyszerűen neki nem lehet. Pedig a gyereknek VAN véleménye. Belekényszerítik, amennyiben ŐT kiszúrják, és 1 teljes tanévet kötelezően benne kell maradnia valamiben, amit, esetleg nem akar, nem érzi jól magát, amolyan c.vállalkozás kft. célpontjává válik, akiket senki sem ismer. Ismerhetik talán? NEM!!!
Messziről jött ember, azt mond amit akar!
Készitenek a kisiskolás-fiatalról /TAlán szüleikről is /névvel-címmel-véleménnyel aktát, majd listázzák, de ezt a szigoruan vett JÓTÉKONYKODÁS égisze alatt . Nesze semmi fogd meg jól, "ingyen".
Aki valaha volt érintve, mint szülő, mint pedagógus, mint gyermek
az tudja, és nem hiszi el, hogy az egész országot lefedő ernyőjét sem erre nyitogatja, majd ingyen a c.vállalkozás kft.
Nézzenek utána az alapitótagoknak!!!
Megelőzés a mindennapi terápiája, mármint előzzük meg nagyobb bajt! A legfontosabb és ez ennél sokkal komolyabb terheket ró az érintettekre, mint pl, a családra.
VIGYÁZZATOK A GYERMEKEKRE!!!