Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


71 éves gazdasági tanácsadó, aki együtt jár úszni vagy kerékpározni 15 évvel fiatalabb partnerével

2011.03.04

Teplán Éva: 71 éves gazdasági tanácsadó, aki együtt jár úszni vagy kerékpározni 15 évvel fiatalabb partnerével

2010.05.18

 

Az interjú alkalmával használt módszerekről:

Interjúalanyaimmal való találkozásom során, a „mélyfúrásra alkalmasabb” kvalitatív módszert, illetve a kevert típusú technikát találtam a legalkalmasabbnak a fenti feladat megoldásához. Beszélgetésünk elején törekedtem a mélyinterjúra jellemző, kevésbé kötött társalgást indukálni, majd később strukturált interjú készítésekor használt, irányító kérdéseket tettem fel. Arra azonban igyekeztem figyelni, hogy a kérdéseim ne eldöntendő, hanem un. nyitott kérdések legyenek. Az ezekre adott bővebb válaszok, tapasztalataim szerint alkalmasak a beszélgetés menetének „megolajozására”.

Az olykor számomra ellentétesnek hallatszó, vagy nem értelmezhető állításoknál, feltettem egy-egy tisztázó kérdést, melyek segítettek az esetleges további félreértések elkerülésének megakadályozásában.

Mivel beszélgetőtársaimról már bizonyos ismeretekkel rendelkeztem, jól tudtam használni a korábban előre elkészített, személyére szabott interjúvázlatomat. A feladat alapos elvégzésének lényege, hogy a vizsgált személy életének szinte minden szegmensébe bepillantást nyerjünk, valamint hogy életszakaszait illetően a számunkra fontos, releváns ágakat is megfelelően feltérképezhessük. Az ehhez való felkészülésben „mankóként” szolgálhat az előzetesen átgondolt, figyelmesen megszerkesztett interjúvázlat.

 

A megvalósításról:

Életút-interjúim elkészítésekor idősebb, 71 éves alanyom alaposabb megismerésére szándékosan több órát szántam, mivel tudtam, hogy egészséges exhibicionizmusa, extrovertált személyisége, és kora, valamint - az eddigi életútjáról meglévő ismereteim szerinti gazdag munkatapasztalata-, vélelmezhetőleg más tekintetben is színes egyéniséget takar.

Az interjúztatás a partner számára oldott környezetben, részben az ő lakásán zajlott, ezzel is segítve a sikeres feltárást.

A beszélgetés készítése során a gondos tervezés ellenére, időnként mégis elkanyarodtunk az általam kívántnak vélt vonaltól,- amit egyrészt saját, e téren meglévő tapasztalatlanságomnak, másrészt interjúalanyom felfokozott közlésvágyának tudtam be-, de a többórás (kb. 3x2 órás) interjú dinamikája, folyamatában mégsem sérült.

 

Másik interjúalanyomat több évtizede ismerem, így az ő életútját jó ideje magam is nyomon követem. Ez a sors, a roma származásból adódó, és az előző alanyomtól merőben különböző értékrend miatt volt számomra érdekes. Az egymástól nagyon eltérő két élet felvázolásával nem a szembeállítás volt a célom, mindössze érdekességnek szántam bemutatásukat, bár óhatatlan, hogy az ember ne gondolkodjon el a kétféle sors kapcsán több dolgon, például a családi indíttatás fontosságán, és annak későbbi kihatásain.

Első interjúalanyom 71 éves férfi, aki nagypolgári sorból származó édesapja révén, egy többgenerációs budapesti értelmiségi család, harmadik –egyben utolsó- gyermekeként született. Szülei pedagógusok voltak, édesapja elismert szaktekintély, a TIT egyik alapítója, az akkori Oktatási Minisztérium tisztviselője.

A családon belül az édesanya erős, számonkérő, de következetes, hideg-korlátozó nevelési elvei voltak az uralkodóak. Ez a tény interjúalanyom, és bátyjai későbbi pálya- és társválasztását is erősen befolyásolta. Interjúalanyomnak meghatározó, mind a mai napig erős kötődése van a Balatonhoz, ahol születésétől kezdve családjával a nyarakat töltötték, saját hétvégi házukban.

Mivel 5 éves korától németül tanult, az általános iskola elvégzése után felvételt nyert az Eötvös Gimnázium német tagozatára, ahol kitűnőre érettségizett. (Már ekkor magán úton elkezdte az angolt is tanulni, a kötelező orosz mellett.)

Édesanyja korábban atletizált, így bár nem tudatosan, de ő is ezt a sportot választotta. Az aktív sport végigkísérte egyetemi évei alatt is, minek révén kiváló, országosan elismert eredményeket ért el. A középiskola elvégzése után a Közgazdaságtudományi Egyetem külkereskedelmi szakára jelentkezett. Az egyetem mellett esti tagozaton idegenvezetőnek tanult, nyaranként főleg orosz, és német turistákat kalauzolt hazánkban. Az egyetem befejeztével ledoktorált, majd a Külkereskedelmi Minisztériumban helyezkedett el. Ezzel egyidejűleg pár évig, esténként a Külkereskedelmi Főiskola óraadó tanáraként tevékenykedett A minisztériumban eltöltött évek alatt előbb osztályvezető, majd a miniszter titkára lett. Ekkoriban nagyon sokat utazott a világban. Közben megnősült, és megszületett első lánya is. A minisztériumtól külhoni szolgálatba került, így éveket töltött a csehszlovákiai kereskedelmi kirendeltségen feleségével és családjával. Itt született meg második lánya, majd hazatérésük után nem sokkal felesége egy kisfiúval ajándékozta meg. Rövid idő elteltével ismét külhoni szolgálat következett, előbb az NDK-ba a berlini, majd a rendszerváltás után a hamburgi magyar kereskedelmi kirendeltségre küldték vezetőnek. Pár évvel később egy neves német sörgyárban helyezkedett el, ahol kemény munka árán a felsővezetői kar tagja lett. Később a család hazaköltözött, ő még egy évig külföldön maradt, egy másik cég vezetőjeként. Hazatelepülése után előbb egy szintén német cég itthoni vezetője, majd az egyik nagy múltú vidéki nyomda igazgatója lett. Vidéki munkahelyeire a család már nem követte, jobbára csak a hétvégén és ünnepeken látogatott haza. Az évek alatt gyermekei felnőttek - két gyermeke külföldön él-, feleségével elhidegültek egymástól, majd pár éve elváltak.

Interjúalanyom jelenleg már 8 éve nyugdíjas, Budapesti otthonában él, de még mindig aktívnak mondható, hisz időnként, mint gazdasági tanácsadót felkérik egy-egy munkára. Bár egyedül él, jó humora, kedves modora miatt sokan keresik társaságát. Rendszeresen találkozik volt kollégáival, barátaival, igaz elmondása szerint, már többen meghaltak közülük. Anyagi helyzetével elégedett, jóllehet gyakran emlegeti azokat az időket, amikor még a csúcson volt. Az egészségi állapotát tekintve korához képest helyzete általánosnak mondható. Nagyon odafigyel az étkezésre, és ha állapota enged, felkeresi az uszodát, vagy kerékpározik, a nála 15 évvel fiatalabb barátnőjével.

 

SWOT analízis

Erősségek: 

Kitartás, szívósság a sportban, és a munkában egyaránt. Határozottság. Önfegyelem. Céltudatosság. Rugalmasság, a mindenkori körülményekhez való alkalmazkodás megléte. Intelligencia. Őszinteség. Korrektség. Jó szervezőkészség. Kellemes külső. Humorérzék. Fejlett kommunikatív képesség. Optimista életszemlélet. Széles látókör. Több idegen nyelv ismerete. Baráti körök, társaságok megléte.

 

Gyengeségek:

Hideg neveltetéséből adódóan, kevesebb empátia. Az anyagiak túlértékelése az élet egyéb területeivel szemben. Egészség. Makacsság. Uralkodói hajlam. (Némely tulajdonság, amely kedvező a munkában, az üzleti szférában hasonló intenzitással, kifejezetten káros lehet a magánélet terén. Pl.: túlzott határozottság.) Mindenhol láttatni magát, fontosnak tűnni. Magánélet háttérbe tolása. Érzelmi instabilitás. Intimitástól, mély érzelmi kötődésektől való menekülés.

 

Lehetőségek:

Tudatosabban (meg)élni az életet. Az alany számára fontos emberekkel többet, aktívabban együtt lenni, több figyelem, törődés a részükre. A családon belül meglévő státusz megerősítése. Jobban, tartalmasabban kihasználni a még egészségileg aktív időszak nyújtotta lehetőségeket. Az önérdek hátrébbhelyezése. Tervek átgondolása a jövőt illetően.

 

Veszélyek:

Felaprózódás a kevésbé fontos dolgok között. Felszínes, látszat élet. Az egészség megromlása. Súlytalanná válás családon belül. Az anyagiak túlzott előtérbe helyezése miatti elmagányosodás.

 

Második beszélgető partnerem 1960-ban született, szintén Budapesten. Elmondása szerint, édesapja cigány kereskedő volt, édesanyja tímár foglalkozású, zsidó családból származik. Az édesanya papíripari szakmunkásnak tanult, de egy ruhatisztítóban dolgozott a külvárosban. Az édesapa vérbeli üzletember volt, aki sosem tudott egy helyben ücsörögni.

A szülőknek két fiúk született, interjúalanyom az elsőszülött. Egy akkoriban épülő külvárosi lakótelepen kaptak lakást, így a kisfiú itt végezte el az általános iskolát. Emlékezete óta az említett kerülethez kötődik.

Miután elvégezte az általánost, szülei, az édesapa nyomdokait követve, kereskedelmi szakmunkásképzőbe járatták. Az iskolában sosem volt jó tanuló, de népszerű volt, mert amellett, hogy benne volt minden csínytevésben, mindig volt pénze is, mert már akkor szendvicsekkel kereskedett. A szakmunkásvizsga letétele után nem tanult tovább. Miután leszerelt a honvédségtől, sikerült elhelyezkednie az Utasellátónál, ahol is vonatokon dolgozott, mint pincér. Időnként külföldre menő vonatokra is felkerült. Ezt nagyon szerette, mert egyrészt hosszabb volt a menetidő, az emberek többet fogyasztottak, így több volt a borravaló is, másrészt több idő maradt ismerkedni a lányokkal, bár idegen nyelvet nem beszélt. Már akkoriban többszörösét kereste mint kortársai, de a pénz, ahogy jött, úgy el is fogyott. Félretenni sosem sikerült neki belőle.

Amikor megnősült, kissé ráunt a folytonos ingázásra, és beállt egy „maszek zöldséges” mellé eladónak. Természetesen, mivel értette a dolgát, és ez meg is látszott a bevételen, itt is jól megfizették. Feleségével a helyi piactól nem messze kaptak egy komfort nélküli, közös udvaros átmeneti lakást, amit azonban a lehetőségekhez képest, szépen felújítottak. Ám a bevétel legnagyobb részét ekkor is elköltötték. Később, interjúalanyom összeállt egy barátjával, aki akkoriban nyitott vaskereskedést. Ez a nyolcvanas évek elején lévő hiánygazdaságban remek üzletnek bizonyult. Egyre jobban keresett, de mint eddig, most is minden pénz elfolyt, és még akkor is abban a kicsi másfél szobás lakásban maradtak, amikor megszületett a kislányuk, jóllehet, akár családi házat is építhettek volna könnyűszerrel.

Közben az édesapja viszonylag fiatalon meghalt, de mivel ő is hasonló módon élt, leginkább csak némi adósság maradt utána. Feleségével közben - egyéb nőügyek miatt - megromlott a kapcsolata, ezért elváltak, és ő visszaköltözött édesanyja lakásába, ahol korábban felnőtt, mivel az édesanyja önszántából egy nyugdíjas otthonba vonult. Jelenleg is ebben a lakásban lakik. Az általam bemutatott férfi az utóbbi évtizedben már egyre nehezebben boldogult, mind anyagilag, mint érzelmileg. Elvesztette a munkáját is. Baráti köre nagy része az elszegényedés láttán, hamarosan lemorzsolódott. Mivel származása miatt nem kapott könnyen munkát, több mint egy évig munkanélküli volt. Egészségi állapota megromlott, párkapcsolataiban sorra kudarcot vallott. Néhány évvel ezelőtt megörökölte egy egyedülálló rokona lakását, és barátai hosszas rábeszélésére végre, életében először saját üzletet nyitott. Azóta ugyan még nem megy neki olyan jól mint korábban, de már újra visszajött az életkedve, és megint örömmel dolgozik, bár az egészsége még mindig nem a régi.

 

SWOT analízis

Erősségek: 

Gyors észjárás, dolgosság, munkaszeretet, könnyen helyrebillenő optimizmus, kitartás. Remek kapcsolatteremtő képesség, jószívűség.

 

Gyengeségek:

Makacsság, felszínes kapcsolatok, hosszú távú elköteleződés hiánya, érzelmi labilisság, kihasználhatóság, türelmetlenség.

 

Lehetőségek:

Megalapozni egy biztonságos egzisztenciát, igazi barátokat gyűjteni maga köré.

 

Veszélyek:

Az egészség megromlása, felszínes b

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.