Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iszlai Ádám: Az idősebb korosztályt szereted? - a jó gerontológus ismérvei

2011.05.05

Iszlai Ádám: Az idősebb korosztályt szereted? - a jó gerontológus ismérvei

A feldolgozott forrás egy szociális munkával foglalkozó szakmai folyóirat cikkje. A dokumentum elsősorban az amerikai társadalomra koncentrál, és amerikai szakemberek véleményét tükrözi. A szociális munkások szemszögéből mutatja be a gerontológiában rejlő perspektívákat.

Barbara Worthington: A gerontológiai pályafutásban a jövő?
Social Work Today

2008 Július/augusztusi szám
Vol. 8 No. 4

Online elérhető: http://www.socialworktoday.com/archive/070708p38.shtml/

 

 

A szociális munkához szükséges kompetenciák közé tartozik az a tudás-illetve képesség halmaz is, amely akár gerontológiai karrier befutására is alkalmassá teszi a területen tevékenykedő szakembert. Tekintettel arra, hogy társadalmunkban az öregek száma folyamatosan növekszik,a jövőben kifejezetten ígéretes karrier-lehetőségekkel számolhatunk, az idősekkel való foglalkozás terén kezdünk el tevékenykedni.

            Nem titok, hogy a szökőár-szerű demográfiai jelenségként felfogható baby boom-generáció napjainkban lép be az időskorba. 2011-ben töltik 65. születésnapjukat az első "baby boomer"-hullám tagjai. 2030-ra a generáció mind a 78 millió tagja ezen a korhatáron túl lesz - ezzel csaknem megduplázódik a 65 éven felüliek száma a 2005-ös arányokhoz képest.

            A baby boomer generáció arra irányítja a szociális munkások figyelmét, hogy újradefiniálják az öregedés fogalmát és az időskor, az idős lét mibenlétét. Ez egyrészt egészségügyi-, másrészt szociális szempontból fontos. Sharon Raver-villanueva (MSSW, projekt-menedzser a San Francisco-i Onlok Lifeways-nél) kiemeli a boomerekkel kapcsolatban, hogy tipikusan nem tudatosítják magukban életkorukat és az idősödés tényét, ezért valószínűsíthetően nem szívesen vesznek majd részt a hagyományos gerontológiai-programokban (mint például a senior-központok tevékenysége). De akkor milyen típusú szolgáltatásokra, tevékenységekre, egészségügyi ellátásra, szórakozási formákra és életformára lesz szükségük?

Ahogy a boomer-generáció nagy nyomást gyakorolva kényszeríti az öregedéssel kapcsolatos nézetek újragondolását, a szociális munkások egyedülálló, "úttörő" helyzetbe kerülnek. A most következő korszak számukra remek lehetőségeket kínál az "új hullám meglovaglására": hozzájárulhatnak a szolgáltatások közelebb viteléhez, felvehetik azokat a pozíciókat, melyeken keresztül az idősödő amerikai generációkat egy egészségesebb, méltóságteljesebb, élvezhetőbb és érdemesebb időskor irányába terelhetik.

 

A tökéletes jelöltek


            A szociális munkások ott jönnek a képbe, hogy a gerontológia számukra is egy "tökéletes hibrid-karriert kínál" (Jolene Fassbinder, oktatási szakértő a Kalifornia Egyetemen). A gerontológia, mint önálló tudományág, több terület metszéspontjában található (mint például az olyan programok, termékek, szolgáltatások, melyek az öregedő társadalomhoz kapcsolódnak).

            Fassbinder szerint a kihívás abban rejlik, hogy a szükséges és alkalmazható kompetenciákat a foglalkoztatásba is átültessék. A szociális munkás-képzés megfelelő alapozást jelent a gerontológiában alkalmazható kompetenciák elsajátításához (általános személyes kompetenciák, íráskészség, kommunikáció, projekt-menedzsment, etika). Alapvetően az a lényeges, hogy a gerontológiai területen való alkalmazásokhoz szükséges speciálisan az idősek igényeinek megfelelő képzést szerezni.

            Monik White (WISE & Healthy Aging ) szerint "a szociális munkásoknak van abszólút a legjobb képzettségük az idősebb népességgel való foglalkozáshoz, a holisztikus nézeteikből adódóan".  A szakember szerint a szociális munkások klinikailag is képzettek ahhoz, hogy jó kapcsolatot építsenek ki embertársaikkal, képesek előre látni a követkeményeket, és a különféle szituációkban a lehető legjobb megoldást megtalálni adott probléma megoldására. Jól közvetítenek és facilitálnak, ami az idősekkel való foglalkozás esetében kulcsfontosságú.

            A társas érintkezésben kialakuló problémák azonosítása és értékelése a személy-a-környezetben (PIE - person in envorinment) módszer segítségével könnyen elvégezhetővé válik; a módszer segítségével a szociális munkások képesek megérteni az ügyfeleik problémáit (az énkép pontatlan kialakítása, a csoportban betöltött egyéni szerep megértése, interakció a társas közegben - mindezt a konkrét társas környezet kontextusában értelmezve).

            Az szociális munkás alap-kompetenciái könnyen konvertálhatók a gerontológiába. White szerint az idősebb felnőttekkel történő foglalkozást kötelezően be kéne építeni a szociális munkások képzésébe. Kiemeli, hogy a szemlélet-váltás napjainkban már megfigyelhető a területen dolgozók körében. "Egyre több iskola épít be öregedéssel kapcsolatos tananyagot a tantervbe, és egyre nagyobb az érdeklődés a szociális munkások körében az idősekkel való foglalkozás irányában", emeli ki.

 

A formális képzés kezdetei

            Bár a munkaerő-hiány a gerontológia területén még mindig óriási kihívást jelent, ígéretes kísérletek történtek egyes akkreditált szociális-munkás képzési programok "gerontologizálására", szerte az Egyesült Államokban. Ez magában foglalja a gerontológiai kompetenciák beágyazását a tantervekbe illetve a képzések szerkezetének alapos átszervezését is.

            Az idősek növekvő létszáma kritikus igényt teremt gerontológiai szakemberek iránt. Az Egyesült Államokban minden nyolcadik ember már betöltötte a 65. életévét, és a leggyorsabban növekvő létszámú csoport a 85 éves illetve annál idősebb korosztály. A 21. század közepére egyes kutatók előrejelzései szerint minden ötödik amerikai 65 évnél idősebb lesz, és a teljes népességből 15-18 millió ember lesz 85 évnél idősebb. Jelenleg ugyan vannak kezdeményezések és ígéretes az új helyzethez történő alkalmazkodást megcélzó programok, de még mindig legfeljebb az "ígéretes kezdet" státuszában rostokol a gerontológia.

            Egy projekt kereteiben az gerontológiai képzések előmozdításában zászlóshajó-szerepet betöltő Gero-Ed Központ speciális tudásanyagot és gyakorlati elemekkel színesített képzési anyagot állított össze. Abból kiindulva, hogy a szociális munkások csaknem 75%-a foglalkozott bizonyos fokon idősekkel, ám formális szakmai oktatásban nem részesültek, nagy szükség van a minőségű képzések beindításának és elterjesztésének szerte az Államokban. 

 

Az akadályok legyűrézse

            Brooks-Danso a félelmet jelöli meg az egyik legfőbb akadályként a szociális munkások gerontológiai területre történő átképzése előtt. Megfigyelése szerint a szociális munkások a jelenlegi trendek szerint inkább a fiatalok közül kerülnek ki, és a korkülönbségből adódóan idegenkedhetnek az idősebbekkel való foglalkozástól. Néhányan megkérdőjelezik az idősebbek professzionális tudása iránti tiszteletet; ez jelentős akadály még napjainkban.

            Bár Brooks-Danso véleményét kutatásokkal nem támasztotta alá, azt állítja, hogy jellemzően az idősebb szakemberek közül kerülnek ki azok, akik gerontológusként kezdenek el tevékenykedni. Oktatási szempontok szemszögéből Watkins szerint a fiatalabb szociális munkások egyre inkább felismerik, hogy az idősebb korosztályról kialakult sztereotípiák (törékenyek, nem képesek ellátni magukat stb.) egyre inkább elhalványul nak. A két vélemény közti ellentmondás jelzi, hogy a területen még rengeteg kutatásra van szükség ahhoz, hogy megfelelő irányba lehessen szabni az induló gerontológiai képzéseket.

            Továbbá egyre erősödő tendenciaként megfigyelhető, hogy a gerontológia a már évek óta szociális munkásként tevékenykedő szakemberek körében napról-napra vonzóbb terület. Ígéretes lehetőségek kínálkoznak nemcsak az egészségügyben, hanem a vállalati szférában is.

            Egyes bankok biztosítás-menedzsment terén törnek előre. A vállalatoknak szükség van nyugdíjba vonulási illetve "visszavonulási-coachingra" a dolgozóik számára. Az ipar lehetőségeket kínál egyes alkalmazott-asszisztensi programokban és egyesületekben. A karrier-lehetőségek folyamatosan, szinte robbanás-szerűen bővülnek.

            Watkins és Brook-Danso továbbra is megoldási lehetőségeket keresnek a szakterület-váltási, átképzési akadályok leküzdésére. Fontos akadályként diagnosztizálták a gerontológusok alacsony átlagos fizetését. Watkins egyelőre a képzési-átképzési költségek jelentős csökkentésében látja a lehetőséget ahhoz, hogy vonzóbbá tegye a területet, és ezzel friss munkaerővel gazdagodjon a terület.

 

Hol vannak a munkahelyek?

            A szociális munkások körében a foglalkoztatottság a várakozások szerint 2006. és 2016. között 22%-al fog növekedni - ez jelentősen magasabb, mint az átlagos növekedési ráta a többi területen (forrás: Egyesült Államok - Foglalkoztatás-statisztikai Hivatal). Raver-Villanueva felhívja a figyelmet arra, hogy "a felnőttekkel való foglalkozás nem éppen a szégyenlősek számára ajánlott". Véleménye szerint egyrészt jelentős érzelmi, másrészt anyagi kompenzáció várja azokat a gerontológiai szakembereket a jövőben, akik kulturális szempontból kompetensek, megbízható tudás birtokában vannak az egészségügyi rendszerek tekintetében, felismerik a megfelelő módszereket a különféle szociális szolgáltatások közvetítéséhez, és megfelelnek az egyéb alkalmassági kritériumoknak is. Mindeközben ezeknek a szakembereknek roppantul kitartónak, türelmesnek kell lenniük. A gerontológus nem csak csoport szinten foglalkozik idősekkel: az igen komplex egyéniségeket is a megfelelő szellemben kell tudnia kezelni.  Naprakésznek kell lennie az időseket érintő élet sajátosságaival, rendszerével kapcsolatban.

            A jövőben rengeteg üzleti termék, mely az idősebb fogyasztók rétegét célozza meg, valószínűleg nagyban támaszkodni fog a gerontológusok tapasztalataira. A megfelelő érzékkel ellátott gerontológusok óriási értéket képviselnek majd az üzleti szféra és az ipar számára. A gyógyszeripar után más ágazatok számára is az idősebb generáció speciális piaci célcsoporttá kezdi kinőni magát. A "sales"-szakterület is különösen nagy érdeklődést fog tanúsítani a megfelelő szakemberek iránt.

             A gerontológusok továbbá érdekeltek lehetnek minőségbiztosítási-fogyasztóvédelmi szerepek betöltésében. Ez egyrészt érinti a termékek minőségének megfelőségét, másrészt a termékek-szolgáltatások eladásának módját is, ami egy érdekes etikai kérdés lehet majd a jövőben.

            Természetesen az egyik legkézenfekvőbb terület - ahol a gerontológusok érvényesülhetnek - az egészségtudomány, fitnessz, coaching, illetve az anyagi-pénzügyi tanácsadás.

            Raver-Villanueva úgy találta, hogy a legtöbb szociális munkásból lett gerontológus életben volt egy pont, egy konkrét esemény, amely "nagyon intimen és személyesen érintette őket". Felismerték az idősebbek bölcsességét és realizálták, hogy milyen sokat kellene tanulniuk pusztán a történeteik meghallatásából, az élettapasztalataik megismeréséből. Az ilyen szakemberek igen jutalmazónak találják az idősekkel való munkát a továbbiakban, mind a személyes fejlődésen, mind az új emberi kapcsolatokon keresztül.

 

Lehetőségek összegzése számokban

            A Foglalkoztatás-statisztikai Hivatal jelentése szerint 2006-ban az egészségügyi szektor volt a legnagyobb önálló iparág, 14 millió munkahelyet biztosítva.

            2006 és 2016 között az egészségügy 3 millió új munkahelyet teremt majd, többet, mint bármely más iparág. Ez remek lehetőségeket kínál a gerontológiai karriert befutni kívánók számára.

Készséglista, feladatlista

Sharon Raver-Villanueva, Master of Science in Social Work, az OnLok Életutak-program menedzsere által összeállított lista:

• értékelés, kezelési-foglalkozási terv kidolgozása

• klinikai ismeretek (pl.: a rokkantság és a mentális egészségállapot közötti kapcsolat ismerete és megértése)

• támogatás

• különféle esetek megfelelő kezelésének képessége (kapcsolat megteremtése az idősebbek és a nekik megfelelő szolgáltatás között)

• empátia

• bizalom és egyetértés kialakításának képessége

• megfelelő ismeretek az idősekkel kapcsolatos sztereotípiákkal kapcsolatban, az ehhez kapcsolódó negatív érzések kezelése

• kockázat-becslés (szélsőséges esetekben)

• etikai-és jogi ismeretek

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.