Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nusser Tamás: Öntevékeny tanulás - kulcs az időskori aktivitáshoz

2011.05.05

Nusser Tamás: Öntevékeny tanulás - kulcs az időskori aktivitáshoz

 

1, Oktatási kezdeményezések időskorúak számára

A dolgozatom alapjául szolgáló szakcikk Rick Swindell, a U3A[1] (University of Third Age) szakértőjének tollából származik. A tanulmány elméleti bevezetőjében feltárja az időskori tanulás legfőbb sajátosságait, különböző hosszútávú kutatásokra hivatkozva leírja azokat a tényezőket és jelenségeket, melyek alátámasztják az időskorúak tanulásának fontosságát. Ezután több olyan példát, illetve jó gyakorlatot is megismerhetünk, melyek a U3A világszervezetének keretében jöttek létre. Megismerhetjük a brit és francia modellt, valamint – egy nemzetközi kitekintés révén – képet kapunk többek között az ausztrál, a kínai, a nepáli és a nagy-britanniai U3A szervezetek sajátosságairól. Végül röviden olvashatunk a sikeresen működő egyetemek ismérveiről, jellegzetességeiről és az egyre nagyobb teret nyerő online képzésekről is.   

 

2, Sikeres, aktív időskor (Succesful ageing)

Az öregedő társadalom problémáival szinte minden médiumban, minden utcasarkon találkozni lehet. Rick Swindell több kapcsolódó tanulmány és kutatási eredmény nyomán kijelenti, hogy az időskorúaknak szóló oktatási programok olyan megoldást nyújthatnak egyes országok számára, amelyek olcsó és kézenfekvő lehetőséget kínálnak a nyugdíjasok szabadidejének aktív és hasznos eltöltésére. Friedrich (2003) tanulmánya alapján kimondható, hogy a fizikai, szociális, pszichológiai tényezők együttes figyelembevételével olyan programok dolgozhatók ki, melyek az említett módon képesek elfoglaltságot nyújtani az időskorúaknak. Több korábbi kutatás és tanulmány is egyetért abban, hogy az idősek aktivizálása, részvétele valamilyen oktatási programban nem csupán szociális kapcsolataik fenntartásához hasznosak, hanem pozitív hatásuk érezhető az egészségmegőrzés és –fejlesztés terén is. A MacArthur Alapítvány kutatása megfelelően illusztrálja, hogy az időskort és annak jellegzetességeit interdiszciplináris módon érdemes vizsgálni. A 90-es években folytatott kutatási programban 16 – különböző szakterületen tevékenykedő – tudós vett részt (pszichológusok, szociológusok, orvosok, gyógyszerészek). A kutatás eredményeként létrejövő modell három irányelvet fogalmaz meg az aktív/sikeres időskor eléréséhez:

-          a betegségek kockázatának alacsonyan tartása

-          mentális/szellemi és biológiai/fiziológiai egészség fenntartása

-          pozitív életkedv, aktivitás

A szerző ezen irányelvek mindegyikét elengedhetetlennek tartja, mégis felállít köztük egy hierarchiát, miszerint az egészség megléte lehetővé teszi az aktivitást, valamint a védekezést az esetleges betegségekkel szemben. Úgy vélem, ezen irányelvek létjogosultságát felesleges is tovább hangsúlyozni, hiszen a többség tisztában van ezek fontosságával. Mindemellett elengedhetetlennek tartom, hogy a különböző kutatások által feltárt eredmények valamilyen formában eljussanak azokhoz, akikről tulajdonképpen szólnak. Ahogy azt Swindell is említi sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy az idős embereket úgy kezeljük, mint csökkent képességű személyeket, ahelyett, hogy igényeiket felmérve megoldásokat kínáljunk problémáikra.

A U3A szervezetek célja nem más, mint aktivizálni az időskorúakat, az aktív munkától visszavonultakat. Ezt azzal kívánják elérni, hogy olyan platformokat hoznak létre, melyek segítségével a közös érdeklődési körrel bíró nyugdíjasok egymásra találhatnak. Ha ez megtörténik és sikerül kimozdítani az időseket az inaktivitásból, az pozitív hatással bír egészségi és mentális állapotukra egyaránt (House és mtársai, 1988). Ez az elmélet az Ausztrál Statisztikai Hivatal kimutatása alapján még helyénvalóbbnak látszik: egy 2006-os vizsgálat kimutatta, hogy az idősek egy nap átlagosan 12 órát töltenek egyedül, magányosan, míg ez a szám a 65 év alattiak körében 3 óra.

 

3, Időseknek szóló oktatási kezdeményezések – A University of Third Age modelljei

 

3.1 A francia modell

Franciaországban 1968-ban jött létre olyan politikai és jogi környezet, amely elősegítette a U3A mozgalom kibontakozását. Ekkor került törvényi szintre az az elképzelés, hogy az egyetemeknek nagyobb közösségi szerepet kell vállalniuk. Az első kifejezetten időseknek szóló képzést a Toulouse-i egyetem indította. Ezek a kurzusok nyitottak voltak mindenki számára, megértésükhöz nem volt szükség különösebb előképzettségre, a részvételi díjak pedig minimálisak voltak. Ez a két jellegzetesség máig a U3A kurzusok legfőbb ismérvei. A francia példa gyorsan terjedt és több európai ország is indított hasonló képzéseket. Az első U3A kurzusok mintájára Franciaországban több, speciális rétegeket célzó program is indult. A képzések többféle anyagi forrásból táplálkoztak. Némelyek állami támogatásból, míg mások részvételi díjból és adományokból kerültek megrendezésre.

  

3.2 A brit modell

A U3A kezdeményezések francia modelljét felhasználva, azt több ponton is átalakítva jött létre egy sajátos rendszer Nagy-Britanniában az 1980-as évek elején. A legfőbb változtatás az volt, hogy a hallgatók maguk vállalták a felkészülést egy-egy előadás megtartására, így erősödött a kurzusok önszerveződő és önfenntartó jellege. Ez a megoldás többféle előnnyel járt: minimálisra csökkentek a részvételi és tagdíjak; a kurzusok mindenki számára könnyen hozzáférhető helyeken valósultak meg: könyvtárakban, iskolákban, közösségi terekben; az előadások időbeosztása teljes mértékben rugalmassá vált, továbbá nem voltak kötelező vizsgák, ezzel biztosítva, hogy a hallgatók a tanulás és az aktív időtöltés jegyében gyűljenek össze.

 

3.3 IAUTA (International Association of the Universities in the Third Age)

Az IAUTA egy franciaországi központtal rendelkező ernyőszervezet, melynek célja, hogy összefogja a U3A kezdeményezéseket, továbbá népszerűsítse az élethosszig tartó tanulás eszméjét. A szervezet 23 országban van jelen és segíti a helyi U3A központok együttműködését, valamint évente olyan nemzetközi találkozókat és konferenciákat szervez, amelyeken a különböző országból érkező szakemberek és idős tanulók eszmét és tapasztalatot cserélhetnek egymással.

 

4, Nemzetközi kitekintés

Rick Swindell cikkében meglehetősen nagy hangsúlyt fektet a különböző országok U3A programjainak leírására. A következőkben röviden összefoglalom a tanulmányban elemzett országok rendszereinek legfőbb sajátosságait, különbségeit.

 

4.1 Ausztrália és Új-Zéland

Az önszerveződő U3A mozgalom Ausztráliában 1984-ben, Új-Zélandon 1989-ben indult útjára. Ezeket aktív nyugdíjasok vezették minimális kormányzati támogatással. 2009-re 211 U3A szervezet jött létre Ausztráliában, Új-Zélandon pedig 60, összesen mintegy 70 000 aktív taggal. 2003-tól a U3A Online is segíti a mozgalom fejlődését. Az online felület révén könnyebbé vált az oktatási anyagokhoz való hozzáférés, valamint kialakult egy olyan informális keretrendszer, melynek révén hatékonyabban tudnak működni a helyi szervezetek. 2008-ban a U3A szervezetek – közös pályázattal – megnyerték az ausztrál kormány 15 millió dolláros támogatását, melynek célja, hogy az időseket megismertessék az infokommunikációs eszközökkel.

 

4.2 Kína

A világ legtöbb U3A szervezete Kínában van: 23 000 helyi szervezet működik, 2,3 millió aktív taggal. A mozgalom Kínában a 80-as években kezdődött, körülbelül az Egyesült Királyság programjaival egyidőben.

A várható élettartam felgyorsuló ütemű növekedése és az idősek új szociális szerepei arra sarkallták a kínai kormányt, és a kommunista pártot, hogy létrehozzanak egy, a nyugdíjasok érdekeit képviselő irodát. Ennek következtében U3A szervezetek sokasága szerveződött a hadsereg, különböző egyetemek és a kormány hathatós támogatásával, illetve aktív közösségi életet élő idősek vezetésével.

A lokális U3A szervezetek létrehozására pedig megalapították a China Association of Universities for the Aged (CAUA) nevű egyesületet. Ez nagy feladatot jelentett, hiszen Kínában több, mint 200 millió 65 éves vagy annál idősebb ember él. Tovább nehezítette a dolgot, hogy alkalmazkodni kellett a városi és vidéki lakosság eltérő iskolázottságához, igényeihez. Egy közös volt a résztvevőkben: nem valamilyen diploma vagy bizonyítvány megszerzése volt a fő motivációjuk, hanem a tanulás öröme. Hét típusú kurzust indítottak: egészségnevelés, testmozgás, művészetek, szabadidős elfoglaltságok, tudományok, politikai előadások.

 

4.3 Hong Kong

Hong Kong-ban több hivatalos szervet is létrehoztak a LLL népszerűsítésére. 2007-ben indult el a program, amelynek során 78 kifejezetten időseknek szóló iskolát, ún. „Elder Academy”-t hoztak létre.

A program legfőbb célkitűzései a következők:

1, A LLL népszerűsítése

2, Fizikai és mentális jólét, egészség fenntartása

3, Meglévő források felhasználásának optimalizálása

4, Harmónia, együttműködés megteremtése fiatalok és idősek között

5, Civil szektor, civil oktatás erősítése

6, A különböző ágazatok, szektorok közötti együttműködés megteremtése

 

4.4 India

Az első U3A Indiában 2007-ben indult, és kevesebb, mint 2 év alatt több mint 40 szervezet jött létre az országban. A gyors növekedés a 2008-ban létrejött Indiai U3A társaságnak köszönhető. Ez a szervezet összefogta az időskorral, időskorúak tanulásával foglalkozó szakembereket és közbenjárásukkal több központot is létrehoztak. Mivel az indiai lakosság több, mint 60%-a vidéki környezetben él, a szervezetek a falvakra koncentrálnak. Kevés a modern eszköz, így kezdetben hagyományos módszerekkel kell megoldani az oktatást. A széleskörű számítógép használat, az e-learning elterjedése még várat magára.

 

4.5 Észak-Amerika

4.5.1 Lifelong Learning Institues (LLI)

Az első LLI szervezetet 1962-ben alapították nyugdíjas tudósok és szakemberek New Yorkban. Az elkövetkező két és fél évtizedben a mozgalom meglehetősen lassan fejlődött, mígnem megalakult az Elderhostel Institute Network nevű intézmény. Az LLI szervezetek sokféle formában vannak jelen, reflektálva egy-egy terület sajátos igényeire, szükségleteire. 

4.5.2 Elderhostel

Az 1975-ben alakult szervezet rövid, egyetemi végzettségre alapozó kurzusokat hirdet idősek számára. Az Elderhostel célja, hogy a világ távoli pontjáról érkező idős tanulók képzését biztosítsa, rövid, egy hetes ciklusokban. Sajnos azonban az utazás, a szállás és a képzés költségeit a résztvevőknek kell kifizetni, így sokan – korlátozott anyagi lehetőségeik miatt – nem tudnak résztvenni az Elderhostel által szervezett programokon. Ezt leszámítva azonban a programok nagy népszerűségnek örvendenek.

 

4.6 Egyesült Királyság

Az 1982-ben indított U3A szervezet önszerveződő jelleggel működik, az előadások gyakran a résztvevők otthonában zajlanak. Mára 716 helyi szervezet működik 209 000 aktív taggal. A kisebb mozgalmakat egy nemzeti szinten működő iroda fogja össze, amely különböző folyóiratokat, újságokat is megjelentet, melyeket minden résztvevő otthonában kézhez kap. A kis falvakban, tanyákon szeparáltan élők számára online kurzusokat indítottak, melyek segítségével az idősek bekapcsolódhatnak a képzésekbe.

 

Annak ellenére, hogy először az Egyesült Államokban alakult ki egyfajta időseknek szóló egyetem, elmondható, hogy a világ legtöbb országában a fentebb leírt francia vagy brit modell alkalmazása történik. Ezekben a modellekben a nyugdíjasok aktív szerepet játszanak a U3A szervezetek működtetésében.

 

A fentiekből kitűnik, hogy az időskori tanulás és aktivitás egyes országokban egyáltalán nem marad meg a távlati célkitűzések és megvalósíthatatlannak látszó ideák szintjén. Úgy vélem, Magyarországon is táptalajra lelnének hasonló kezdeményezések. Igaz, léteznek önszerveződő nyugdíjas csoportok, ám ennek az ügynek nincs egy olyan ernyőszervezete, amely összefogná a fent említett csoportokat. Úgy gondolom, ennek a hiánynak a pótlása előrelendítené az időskori tanulás ügyét Magyarországon is.

 

5, Az idősek és az új kommunikációs formák kapcsolata

Az idős emberek sokhelyütt közösségektől elszigetelten élnek, ami negatívan hat közérzetükre, sőt – ahogy a fentiekben is olvasható – akár egészségi állapotukra is. Kutatások azt mutatják, hogy az idősek egyáltalán nem zárkóznak el az új kommunikációs eszközök használatától. Egy, az életüket betegségük miatt négy fal közt töltő időseket vizsgáló tanulmány kimutatta, hogy az internet használatának megtanulása, így a világtól való elzártság megszűnése mérhető javulást hozott a vizsgált személyek egészségi állapotában.

Emellett felmérések azt mutatják, hogy az idősek egyre nagyobb arányban válnak digitális írástudókká, amely új lehetőséget hordoz az időskori tanulás dimenziójában. Jó néhány országban – köztük Magyarországon is – azonban az időskori internethasználat még várat magára. Mindenesetre az internet használata bizonyítottan kedvező hatással van az agyi funkciók fenntartására, fejlesztésére.

 

5.1 U3A Online

Ahogy korábban is szó esett róla, sok idős ember elszigetelten él akár szűkebb közösségétől is. Számukra és az internetet ismerők és használni tudók számára jött létre a U3A Online kezdeményezés. A U3A Online szerkesztői és fejlesztői egytől egyig önkéntesek. Ők teszik közzé az online tananyagokat, a tagok „találkozása” és kommunikációja pedig online – e-mail-en, skype-on keresztül – történik. Az első ilyen programot 2002-ben indították útjára teljesen ingyenesen, mindenki számára nyitottan. 2009-ben 36 kurzus volt elérhető minden regisztrált U3A Online tag számára. Minden kurzus évente 2-3-szor indul és 8-10 hétig tart. A résztvevők kapcsolatot tartanak a kurzus önkéntes vezetőjével és egymással is, letöltik a tananyagokat, reflektálnak azokra, megbeszélik egymás között. Kijelenthető, hogy ez a kezdeményezés sok idős ember számára nagyfokú pozitív életminőségbeli változást hozott.

  

6, Összegzés

Rick Swindell cikke átfogó képet tár elénk a U3A kezdeményezések mibenlétéről. A tanulmány elején olvasható elméleti áttekintés pedig hasznos alapnak bizonyul ahhoz, hogy megértsük, miért is fontosak az időskorúaknak szóló oktatási kezdeményezések. Úgy gondolom, hogy az általánosításokon, közhelyeken túllépve elmondható, hogy átfogó képet kaphattunk a U3A szervezetekről. Ahogy már korábban is kifejtettem, fontosnak tartom, hogy Magyarország ne zárkózzon el az ilyen és ehhez hasonló programoktól. Úgy vélem, hogy sok előítéletnek és tévhitnek kell megdőlnie ma hazánkban ahhoz, hogy sikeres programok születhessenek. Ezen előítéletek lerombolásának egyik legjobb módja pedig az, hogy a fentiekhez hasonló együttműködések és kezdeményezések induljanak, hogy az időskori tanulás és aktivitás ne kivételes, hanem mindennapi legyen.

 

 A dolgozat elkészítéséhez használt szakirodalom:

 Swindell, Rick: Educational initatives for older learners. U3A Online, Brisbane, 2009.


[1] Az időskorúaknak szóló oktatási programoknak minden országban más-más neve van. Az egyszerűség kedvéért a szerző a U3A (University of Third Age) megnevezést használja, melyet – megfelelő fordítás híján –  nem fordítottam magyarra.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.