Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szauer István: Nyugdíjasok helyzete a 6. kerületben; Bp. főváros Terézváros Önkormányzatának nyugdíjas programjai

2012.06.04


 

nevtelen6.jpgA VI. Budapest kerületei közül területre a 2. legkisebb a maga 2,38 km2-ével. Lakossága a 2008-as adatok szerint meghaladja a 41 ezres lélekszámot. Népsűrűség szempontjából 17.905 fő lakik egy négyzetkilométeren, mellyel a 20. helyen áll a kerületek közül. Az 1970-es népszámlálás adatai akkor 88.000 főt mutattak, melyből 38.000 férfi és 50.000 nő. Már ez adatokból is látható, hogy a kerület lakossága megfeleződött, s elöregedett. A 41.000 főnek közel negyede nyugdíjas.

nevtelen7.jpgKutatásomat a Szociális és gyermekvédelmi osztályon végeztem, ahol Németh Andrea alpolgármesteri koordinátor volt segítségemre. Ő irányított Varga Lászlónéhoz (nyugdíjas referens), akivel a Szociális Osztály mindennapjairól beszélgethettem. Először is szeretném bemutatni a kerület Szociális támogatási rendszerét, melyből a nyugdíjasokra leginkább vonatkozó támogatásokat emeltem ki.

Rendszeres támogatások:

         Időskorúak járadéka

         Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére)

         Rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak részére)

         Rendelkezésre állási támogatás

         Lakásfenntartási támogatás

         Ápolási díj

Rendkívüli pénzbeli támogatások:

         Átmeneti segély

         Gyógyszertámogatás

         Temetési segély

Egyéb pénzbeli támogatások, hatósági igazolások:

         Idős otthoni elhelyezéshez szükséges jegyzői igazolás

         Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

         Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

         Igazolás szociális étkezést és házi segítségnyújtást igénylő jövedelmi helyzetéről

         Igazolás idősotthoni ellátást igénylő jövedelmi helyzetéről

Időskorúak járadéka

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás, amennyiben a nyugdíjas korú (reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy) havi jövedelme, valamint saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban nyugdíjminimum) 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át.

A támogatás havi összege egyedülálló, jövedelemmel nem rendelkező, 75. életévét betöltött személy esetében a nyugdíjminimum 130%-a, minden más jövedelemmel nem rendelkező jogosult személy esetén megegyezik a nyugdíjminimum összegével. Ha a jogosult személy rendelkezik jövedelemmel úgy a jövedelem és a nyugdíjminimum 100%-ának, egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 130%-ának a különbözete, de minimum 1000 Ft.

Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás állapítható meg annak az egyedül élő személynek, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét, annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg, 2006. július 1-jét követően megállapított közgyógyellátásban nem részesül, és a gyógyszerek költségének viselése saját vagy a családja létfenntartását veszélyezteti.

Temetési segély

Temetési segély nyújtható annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy egyedül élőként a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg.

A temetési segély iránti kérelem a halálesetet követő 60 napon belül nyújtható be. Az ezt követően benyújtott kérelmekre támogatás nem állapítható meg.

Közgyógyellátás

Közgyógyellátásra jogosult a rendszeres szociális segélyben részesülő, a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott, a rokkantsági járadékos, az, aki I., II. csoportos rokkant, az, aki, vagy aki után a szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. Közgyógyellátásra jogosult továbbá az a személy, akinek a gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a másfélszeresét.

Közgyógyellátásban részesíthető:

• az az egyedül élő, 75. életévét betöltött személy, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

• az az egyedül élő, 75. életévét be nem töltött személy, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 250 %-át,

• az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum összegének 225%-át nem haladja meg, feltéve, ha a részére szükséges a Szociális törvény 49. §-ában meghatározott gyógyszer térítési díjának összege eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.

Kivételesen méltányolandó esetben a jogosultság akkor is megállapítható, ha a Szociális törvény 49. §-ában meghatározott gyógyszer térítési díjának összege eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át.

Szociális osztály mindennapi feladatai:

Sok nyugdíjas és időskorú keresi fel Varga Lászlónét. Sokan csak az aktuális hivatali ügyeket szeretnék intézni, de legtöbbjüknek jólesik egy kis beszélgetés is. Nem kevesen akadnak, akiket nincs, aki meghallgasson, és a hivatalos ügyek intézése után ott ragadnak. Varga Lászlóné személyében megértő hallgatóságra lelnek. Az alacsony jövedelem, nyugdíj mindennapi téma, és a legtöbb panasz alapozója, de természetesen befolyásoló tényezők a nyugdíjasok életében mind a múltban történt események, mind a jelen kérdései, főleg család és gyerek téren. Ne felejtsük el, hogy szülőkről beszélünk, akik nem csak saját, de gyermekeik problémáit is a szívükön viselik.

Korábban EU-s támogatásként lehetett jelentkezni a szociális osztályon szeptemberben és októberben, ahol egy 10 kilogrammos alapélelmiszer csomagot osztottak minden rászorulónak. Habár ez az EU-s támogatás ma már nem létezik, a csomag önkormányzati támogatással kiosztásra kerül. Varga Lászlóné ügyel arra, hogy a készlet ne egyik napról a másikra tűnjön el, így kialakított egy „Rögtön-segély” rendszert, melynek keretében azonnali támogatást tud adni a betérő rászorulónak. Ez a rendszer a Terézvárosi Önkormányzat sajátossága, melynek hamar híre ment, így előfordult, hogy más kerületből is jött érdeklődő.

A referensnek mérlegelnie kell a rászorultság mértékét. Szükséges kikérdezni a panaszost, jegyzeteket készíteni, és természetesen bíztatni és megnyugtatni őt.

A kerület másik sajátossága a Szépkorúak kártya, más néven Terézvárosi Kártya, mellyel a tulajdonosok a kerület különféle üzleteiben kedvezményekben részesülnek. Ezek általában 5-10-15%-os vásárlási kedvezmények.

Nagy sikernek örvend a Föld napja alkalmából rendszeresen megrendezett virágosztás, illetve az anyák napja alkalmából az Eötvös10-ben szrvezett műsor, mely célközönségének nagy részét a nagymamák teszik ki.

A kerület nyugdíjasai ingyenes oktatáson is részt vehetnek, jelenleg angol és számítástechnika órákat kínál az önkormányzat.

A kerület nyugdíjasainak a legkülönfélébb problémákkal, problémaforrásokkal kell számolniuk a mindennapjaikban. Ezek többsége a múltban gyökerezik, s az elszegényedés okát képezi; legyen ez akár a különböző kényszerházasságok, házastárs halála vagy az aránytalanul megállapított nyugdíj miatt.

Varga Lászlóné szerint az elszegényedés valódi oka a válás. Lehet ez a válás halál vagy kapcsolatból kilépés okán, de minden bizonnyal semmissé teszi az addig közösen épített javakat. Az egyedül élés következménye lehet az elmagányosodás, mely fokozza a problémák hatását.

A család egy jó eszköz az elmagányosodás ellen, szélsőséges esetben azonban ez is gerjeszthet problémát. Egyik oldalon ilyen a „kiközösítés”. Több esetben előfordult, hogy igen nyersen kérték meg a nagyszülőt, hogy többé ne látogassa a felnőtt, már saját családot alapított gyermekeit. Ennek ellentéte a „dolgoztatás”, ahol látható, hogy a szülők a nagyszülőket túlzottan kihasználják, s annak erején felül kell teljesítenie, hogy segítse a gyereknevelést, a háztartás vezetését, akár természetben, akár anyagiakban. Más rétű, de családi probléma a családon belüli erőszak. A családi bántalmazások alól a nyugdíjasok és időskorúak sem mentesülnek.

Gondot jelenthet még a hozzá nem értés és a naivitás. Előbbi oka egyes kompetenciák hiánya. Többször jelentkeznek nyugdíjasok, akik félreértik a számokat, támogatásokat. Ha például megemelik az alany nyugdíját havi 4000 forinttal, de ez által elesik a gázár jövedelem kiegészítésétől, hiheti azt, hogy ő most a nyugdíjemeléssel pórul járt. Pedig csak ki kell számolnia egy év viszonylatában a pénzügyi kérdéseket, s máris sokkal kedvezőbb helyzetben találhatná magát. A Szociális osztály e téren is megnyugtatást tud nyújtani.

A naivitás alapja a világ változása. A mai nyugdíjasok más világban nőttek fel, és éltek. A berácsozott ablakok és az ajtókon kopogtatók negatív szándékai szokatlanok az időskorúak számára. A tűzoltóság és a rendőrség folyamatosan tart előadásokat, oktatásokat a kerületben, hogy segítsenek megelőzni az efféle káreseteket. Egy matricarendszer jelenleg is működik, és a közeljövőben is folyamatosan fognak a nyugdíjasok postaládájába oktató szórólapokat dobni. Sajnos komoly célközönségként vannak kitéve a nyugdíjasok a rossz szándékú, magukat lakásba bekérőkkel szemben. Ezek között sok az álruhás rendőr, vagy éppen magát szerelőnek kiadó rabló, aki mindenféle hivatalos okkal szeretne körülnézni a lakásban. Sokan csak egy pohár vizet kérnek, habár nem e szándékkal keresték fel a korábban precízen kiszemelt lakást, de van, hogy az egyedül élő nyugdíjas saját naivitása miatt kerül bajba, amikor a valódi szerelő előtt veszi elő a megtakarított nyugdíját a titkos rejtekhelyről.

 

A kerület önkormányzata évente kétszer, pályázati úton támogatja a helyi székhelyű nyugdíjas klubok, egyesületek tevékenységét. A döntésekről a www.terezvaros.hu hirdetmények rovatában részletes táblázatot lehet találni (civil szervezetek pályázata). Az alábbiakban felsorolom a kerületben működő nyugdíjas szervezeteket és intézményeket, melyek közül a Benczúr Utcai Nyugdíjasgondozó Szolgálatot kiemelném. Ebben az egyedi intézetben ebédeltetés is folyik, ahol a nyugdíjasok reggel 8-tól este 16 óráig kedvükre tartózkodhatnak. A for profit / non profit szervezetek és önálló szervezők a legkülönfélébb programokkal várják folyamatosan a nyugdíjasokat:

        Játékok, kártyajátékok

        Kirándulások, túrák

        Versmondó találkozók

        Múzeumlátogatás

        Jelmezes bál farsang idején

TERÉZVÁROSBAN MŰKÖDŐ NYUGDÍJAS SZERVEZETEK ÉS INTÉZMÉNYEK

         Terézvárosi Gondozószolgálat

         Terézvárosi Gondozószolgálat Idősek klubja

         Terézvárosi Gondozószolgálat Benczúr u. Idősek klubja

         Márton Áron Nyugdíjas Klub

         Terézvárosi Nyugdíjas Klub Egyesület

         MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet

         Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesület

         Terézvárosi Nyugdíjas Pedagógusok Klubja

         Bálint Zsidó Közösségi Ház Salom Klub

         Izraelita Hitközség Generációk Klubja

         Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

         Napfény Nyugdíjas Klub

         SINOSZ /Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

         Főváros Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona

         Fővárosi Önkormányzat Benczúr utcai Idősek Otthona

         Ódry Árpád Művészotthon

A nyugdíjas klubok tevékenységének egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú kulturális társaság, a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. ad helyet és teret az Eötvös u. 10. szám alatti kulturális-közösségi központban (www.eotvos10.hu)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.