Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tóth-Fodor József: AZ IDŐSKORÚAK, A DIGITÁLIS TECHNOLÓGIA ÉS A PSZICHOLÓGIAI HÁTTÉR

2012.06.25

Az idősek által használt digitális technológia

A technológia-használat tényleges szükségességének a felismerése, a termékek használatának elsajátítási nehézségei, a kognitív és érzékelési képességek, és egyéb tényezők, mint az attitűdök csak előnyt jelentenek. Sőt, a használat által érzékelt hasznosság kulcsfontosságú a hagyományos modellek változásában, mint a technológia elfogadásának fontossága is. Bizonyított, hogy ha van ismert előnye egy adott technológia használatának, akkor az idősebb felnőttek használni fogják azt.

Négy lényeges példa,: (a) Bár még kevesebb idős ember használja az internetet, a 70-75 éves korosztály körében 2005 és 2009 között az internet-használat a legnagyobb emelkedést mutatta (a növekedés 26%-ról 45% volt;. (​​b) mobiltelefon használata 1998 és 2005 között nőtt a leginkább mint 65 év feletti  korcsoportban, 19%-ról 46%-ra (​​c) GPS helymeghatározó rendszerek használata az egyik olyan egyik szegmens, melyet az "aktív" idősebb felnőttek nagyobb valószínűséggel használnak, mint a fiatalabb csoportok. (d) az Internet használat 50 év feletti felnőttek körében egy pozitív társadalmi hálózati kapcsolatot jelent.

A fejlődő technológia és az öregedés megértése felé

A technológia és öregedés kutatásának célja helyettesíteni a változó kor fogalmát, egy megértő attitűddel a korkülönbségekre. A kutatás célja, hogy azonosíts olyan változókat, mint a munkamemória, észlelési képesség, képzés, vagy tapasztalat. Ezek a változók gyakran jól követhetők a pszichológia és öregedés általános területén, így ez szolgáltatja az alapot az alapkutatási hipotézisek és legvalószínűbb változók felé.

Tervezési útmutató

Az öregedésről szóló pszichológiai szakirodalom nagy segítséget nyújt a tervezésben – csupán a fordítás jelent kihívást. Összehangolt erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a releváns pszichológiai szakirodalom használható formában eljusson a tervezőkhöz.

 
HASZNÁLHATÓSÁG, igényfelmérés és képzésFEJLESZTÉS

 
A technológiai tervezés és erőfeszítés fejlődés során a technológiát használhatóvá és hasznossá kell tenni a idősebb felnőttek számára akik lassabban fogadják be az új ismereteket, és nagyobb valószínűséggel számolnak be a szorongásról vagy frusztrációról az új rendszerek használatakor.

Megjegyzendő, hogy a használhatósági problémák nem korlátozódnak az idősebb felnőttekre – mert a fiatal felnőttek is beszámolnak frusztrációról és nehézségekről a technológiák felhasználásakor. Azonban, ha, az idősebbekre fókuszálnak, akkor fokozzák a használhatóságot más felhasználói csoportok körében is.

 
használhatóság értékelése

 
Empirikus vizsgálatok bebizonyították, hogy az idősebb felnőttek estében felmerülő használhatóságának problémái a beviteli eszközök A vizsgálatok betekintést nyújtanak az életkorral kapcsolatos nehézségekbe a különleges technológiák esetében, mint például a készpénzkiadó automaták, az online könyvtári rendszerek, a mobiltelefonok stb. Ezek a vizsgálatok feltárták a nehézségek természetét az idős felhasználók esetében, valamint a korfüggő változásokat is leírták, mint a mozgás kontroll, az észlelés, a megismerés, és attitűdök, amelyek előre jelzik az ilyen jellegű változásokat.

Az életkorral kapcsolatos lehetőségek és korlátok megértése irányíthatja a használhatóság értékelését. Például a kognitív károsodások akadályozhatják a használati utasítások megértését, pl. egy halláskárosult nem hallja meg a szerkezet hangját, egy  gyengén látó nem tudja elolvasni az információkat a számítógép képernyőjén.

 Képzés és oktatás

Rendelkezésre áll egy általános irányvonal, mely fokozza az idősebb felnőttek azon képességét, hogy megtanulják használni az új technológiákat. Ugyanakkor számos nyitott kérdés marad megválaszolatlanul az öregedés és technológia összefüggésében: Milyen az optimális típusa és formája a közvetlen tanulás versus hosszú távú tudáselsajátítás technikájának? Hogyan kell ütemezni a technológiai képzési-összetevőit? Hogyan kell alkalmazni a felhasználói beállításokat a képzési módszerek során egy sikeres képzés eléréséhez? Hogyan kell multimédiás képzést kialakítani, hogy tőkét kovácsoljon életkorral összefüggő erősségekből, valamint a korral kapcsolatos hiányosságok perceptuális és kognitív negatívumait csökkentve? Ez csak néhány a kérdés, amelyek szisztematikus pszichológiai tanulmányozása folyamatban van.


A kielégítetlen szükségletek feltárása, megértése

A tervezőknek olyan technológiát kell fejleszteni, amelyre szükség van. Például, ha a technológia sikeresen kielégíti az idősebb emberek igényeit, azt a technológiát tovább kell tervezni a speciális igényeket szem előtt tartva. Vegyük azt az esetet, hogy a memóriát támogassa a technológia A mindennapi kognitív kompetencia megértése tájékoztatást ad az idősebb felnőttek igényeiről a technológiát illetően. Feladat egyszerűsítése révén kognitív fejlődés lehetőségével kecsegtet, így megkönnyítve az idősebb felnőttek mindennapos tevékenységét. Például az automatikus emlékeztető üzeneteket tárol találkozókról, így egészítve ki a gyógyszeres kezelést.


Robotika és KÖRNYEZETI TECHNOLÓGIÁK

Technológiai változások

Fejlett-technológiai rendszerek a közeljövőben túl fogják szárnyalni a személyi számítógépeket. Már a kézi számítógépekben is óriási hatalom és többfunkciósság van. Ebből robot-technológiákat fejlesztenek ki, amely megváltoztatja az emberek és az automatizált rendszerek kapcsolatát és a különböző feladatok elvégzését. A "környezeti technológia" terminust használják leggyakrabban, mint hivatkozást a technológiák hatását a környezetre. Ilynek a szenzorok és egyéb számítástechnikai eszközök mindenütt.

Potenciális technológia lehetővé teszi a függetlenséget

Egyik módja, hogy növeljük a az idősebb felnőtteket támogató technológia használhatóságát, hogy minimalizálják a szükséges kölcsönhatást a személy és a rendszer között.


Egy ilyen típusú lehetséges kognitív rendszerként értékelték az idősebb felnőtteket az orvostechnikai eszközök használatának elsajátítására. A fejlesztéshez szükséges technológia előállításához az útmutatást a pszichológia, valamint a számítógép-tudomány adja.

Beavatkozás a fejlett technológiák által


Sok tervezőt aggaszt a technológiák beavatkozása, valamint a az ellenőrzési technológiák használata az idősebb felnőttek otthonaiban. Ennek optimalizálása a fejlett technológiák biztosítása mellett teljes körű tájékoztatáson alapul. A technológia az otthonokba való behatolása nem triviális probléma. Csupán számos tudományos kérdéseket érintő adatvédelemmel kell foglalkozni. Például, mikor érzik az idősebb felnőttek tolakodónak a technológiákat (pl. kamerák) a saját otthonukban?

Egy idősebb felnőttekkel végzett interjús vizsgálatban, a résztvevők megmutatták, hogy a különböző technológiákkal hogy lehet létrehozni egy "otthont a jövőben." Egy strukturált interjúban, a résztvevőket a technológiákkal kapcsolatos aggályaikról kérdezték. A közel 3000 megjegyzésben szerepelnek a ház előnyei és hátrányai, ezek 19%-a volt a beavatkozással kapcsolatban. Beavatkozással kapcsolatos aggodalmak közül felmerültek fizikai kérdések mint a technológiai tervezés vagy interfész kijelző, adatvédelmi problémák, vagy a biztonsági kérdések. Az aggályokat ki lehet küszöbölni, ha fokozzák az idősebb felnőttek oktatását a technológiák működéséről, valamint biztosítja számukra az adataikhoz való hozzáférést.

Ezeket a megállapításokat támasztja alá a helyszíni próba, melyben az emberek több hónapig tudatosan figyelték egy otthoni rendszer használatát egy családtag által.


Az idősebb felnőttek is beszámoltak arról, hogy nyitottak a vizuális érzékelők felé, beleértve a fényképezőgépeket. Hajlandók voltak kamerák előtt élni, akkor is ha voltak olyan helyzetben, amikor a kognitív funkció  csökkent, a mozgás képessége esett.


KÖVETKEZTETÉSEK

Ahogy a fejlett technológiákkal, úgy van a megértéssel és az öregedéssel. Fokozott tudatosságot alapvetően a korfüggő változások érzékelése, a mozgás kontroll, a kognitív képességek, attitűdök változása teremtette meg, hogy kialakítsuk az alkalmazandó tervezési irányelveket. Fisk figyelmet szentelt a tervezés és a fejlett technológia közötti pszichológiai háttérre, és ennek kapcsán az öregedésre. A kutatóknak ezen a területen lehetőségük van arra, hogy elősegítsék a tudományos ismeretek fejlődését, mert az emberi interakció és az technológia egyedülálló problémákat vet fel. Pszichológusok Broadbent fogalmát gyakorlatilag releváns kutatási tényként fogadják el Szerinte a kutatás fejlődése akkor releváns, ha az elmélet gyakorlatban való alkalmazását lehetővé teszi. Az öregedés és a technológiai tervezés összefüggésében, gyakorlatilag releváns kutatási cél az egészségügyi, biztonsági és jóléti feltételek biztosítása az idősebb felnőttek számára úgy, hogy lehetőségeik és korlátaik azonosításával az idősebb felnőttek egyedi igényeinek, vágyainak megértésével bevonja őket a tervezési folyamatba. Az ilyen kutatások is olyan kezdeményezések, amelyen belül tesztelni lehet az öregedés-elméletek határait.


Bibliográfia

 Broadbent DE. In defence of empirical psychology. London: Methuen; 1973.

Caine KE, Fisk AD, Rogers WA. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 50th Annual Meeting. Santa Monica, CA: Human Factors and Ergonomics Society; 2006. Benefits and privacy concerns of a home equipped with a visual sensing system: A perspective from older adults; p. 180-184.

Fisk AD, Rogers WA, Charness N, Czaja SJ, Sharit J. Designing for older adults: Principles and creative human factors approaches. Boca Raton, FL: CRC Press; 2004.

Rogers WA, Fisk AD. Design for aging. In: Salvendy G, editor. Handbook of human factors and ergonomics. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2006. p. 1418-1445.