Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar nyelvű szakirodalom

AUGUSZTINOVICS Mária (2005): Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj. In Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. május (429–447. o.), MTA Közgazdaságtudományi Bizottság, Budapest
[online]

http://epa.oszk.hu/00000/00017/00115/pdf/03augusztinovics.pdf

BANGÓ Jenő (1992): Szociális idő és öregedés. In Szociális munka 1992. (4. évf.) 2. sz. 111-120. old., Szociális Munka Alapítvány, Budapest

BEAUVOIR, Simone de (1972): Az öregség. Európa könyvkiadó

BERNÁTH Aurél (1962): A múzsa körül: válogatott írások a művészetről. (Levél a 90 éves Csók Istvánhoz). Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,. 238. p.

BOKOR Ágnes (1988): Miért van sok szegény az idősek között In.: Széman Zsuzsa (szerk. 1988) Nyugdíj(kor)határ?, Magyar Nők Országos Szövetsége, Budapest

BROMLEY, Dennis Basil.: Az emberi öregedés pszichológiája, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1972

BRUCKMÜLLER, Maria: Az idős, értelmileg akadályozott emberek pedagógiai kísérésének nemzetközi és osztrák tapasztalatai In Szociális munka 1994. (6. évf.) 3. sz. 161, Szociális Munka Alapítvány, Budapest

BUDA Béla (1988): Személyiség és emberi kapcsolatok az öregkorban In: Széman Zsuzsa (szerk. 1988) Nyugdíj(kor)határ?, Magyar Nők Országos Szövetsége, Budapest

BUDA Béla (1988): Öregség és társadalom In: Széman Zsuzsa (szerk. 1988) Nyugdíj(kor)határ?, Magyar Nők Országos Szövetsége, Budapest

CONI, Nicholas – DAVISON, William – WEBSTER, Stephen (1994): Öregedés: Tények az öregedés biológiájáról az időskori tartalmas életről. Petit Kiadó, Budapest

CSEH-SZOMBATHY László (1980): Az öregek életmódja In.: Szántó Miklós (szerk. 1980.): Tanulmányok az életmódról, Gondolat Könyvkiadó, Budapest

CSERMELY PÉTER az öregedéssel kapcsolatos személyes linkajánlója:
http://csermelyblog.tehetsegpont.hu/taxonomy/term/469


CICERÓ (1987): Az öregségről, a bátorságról, Kriterion Kiadó (Téka Sorozat), Kolozsvár

CZIGLER István (2005): Hogyan küzdünk meg az életkorral a megismerés terén? In Magyar Tudomány, 2005/11 1328. o., MTA, Budapest
[online]

http://epa.oszk.hu/00600/00691/00023/04.html

DOBOSSY Imre - S. MOLNÁR Edit -VIRÁGH Eszter (2003): Öregedés és társadalmi környezet. In KSH-NKI Műhelytanulmányok 2003/2, KSH, Budapest
[online]

http://www.demografia.hu/letoltes/kiadvanyok/Muhelytanulm/muhtan3.pdf

FERGE Zsuzsa (1996): Reálisan a nyugdíjasok helyzetéről. In Esély 1996/6. szám 97-99, Hilscher Rezső Alapítvány, Budapest
[online]

http://www.esely.org/kiadvanyok/1996_6/kuzdelem_aszegenyseg.pdf

FROLKISZ, Vladimir Veniaminovich (1980): Az öregedés és az életkor. Gondolat Könyvkiadó, Budapest

GÁTHY Vera -SZÉMAN Zsuzsa (szerk. 1996): Öregedés Közép-Európában. Szociális technikai innováció. MTA Társadalmi Konfliktusok Kutatási Központja, Budapest

GÁTHY Vera - SZÉMAN Zsuzsa (1998): Az idősgondozás néhány kérdése egy japán-magyar összehasonlító kutatás tükrében. In Társadalomkutatás 1998. 1-2. 5-26., MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Budapest

GICZI Johanna - SÁGHI Gábor (szerk. 2004): Időskorúak Magyarországon, KSH, Budapest
[online]

http://vmek.niif.hu/06200/06265/06265.pdf

GYÖKÖSSY Endre (1994): Az öregkor dicsérete, Szent Gellért Kiadó, Budapest

HABLICSEK László – PÁKOZDI Ildikó (2004): Az elöregedő társadalom szociális kihívásai In. Esély, 2004.3.sz. (87-12o old.), Hilscher Rezső Alapítvány, Budapest
[online]

http://www.esely.org/kiadvanyok/2004_3/HABLI1.pdf

HIDYNÉ KÁDÁR Emese (1989): Művelődés az időskorban, Múzsák Kiadó, Budapest

HIDY Pálné: Tétlenül és tehetetlenül? : A tanulás funkciói és funkcióváltozásai az időskorban Felnőttképzés 2006. 2-3., NSZFI, Budapest

HIDY Pálné - LACHATA István: A nyugdíjasok népfőiskolája. Az egri népfőiskolai kurzus tapasztalatai, tanulságai. In Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány és a pszichológia köréből. 22. 1994. 81-89., EKTF, Eger

HILDEBRAND, Peter (1997): Félúton … Az öregedés lélektani megközelítése. Park Kiadó, Budapest.

HORVÁTH CZ. János (szerk. 2006): Idősebb munkavállalókkal kapcsolatos politikák. Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest
[online]

https://www.nive.hu/konyvtar/content/edoc/files/18_domokos.pdf

IVÁN Ferenc (1986): Egészséges élet – derűs öregség, Medicina Budapest, 1986.

IVÁN László (1997): Ne féljünk az öregedésről!, SubRosa Kiadó, Budapest

IVÁN László (2004): Öregedés: Örök Ifjúság?. Mindentudás Egyeteme Tudományos Kht., Budapest
[online]

http://www.mindentudas.hu/ivan/20040503ivan.html

KOVÁCS Mónika (szerk. 2003): Időskori depresszió és szorongás. Springer, Budapest

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL (2008): Nyugdíjasok, nyugdíjak 2008. KSH, Veszprém
[online]

http://mek.niif.hu/06200/06217/06217.pdf

LÉVAI Katalin (szerk. 1999): Idősellátás Magyarországon. Brit-magyar kutatási modellek Szociális Innovációs Alapítvány, Budapest

LOSONCI Ágnes (1989): Ártó-védő társadalom 67-82., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,

MEDGYESI Márton - SÁGI Matild - SZÍVÓS Péter (1999): Az idősek jövedelmi helyzetéről. In Esély 1999/6. szám 3-33, Hilscher Rezső Alapítvány, Budapest
[online]

http://www.esely.org/kiadvanyok/1999_6/azidosek_jovedelmi.pdf

MEDGYESI Márton (2002): A szűkös öregség: az idősek jövedelmi helyzete a kilencvenes években. In Szociológiai Szemle 2002/4. 143–156., Magyar Szociológiai Társaság
[online]

http://www.socio.mta.hu/mszt/20024/medgyesi.htm

Milyen a magyar szociális háló? Széles, de lyukas és "ragadós". In portfolio.hu
2007. október 8.
[online]

www.frsz.hu/directory/news/news_documents/magyarszocialishalo.pdf

PETHŐ László: Az időskori tanulás problémái, feladatai és módszerei (WORD)

RIEMANN, Fritz (1981): Az öregedés művészete, Helikon Kiadó, Budapest

SZATMÁRY Mariann: Utak a kiegyensúlyozott öregedés felé, In: Széman Zsuzsa (szerk. 1988) Nyugdíj(kor)határ?, Magyar Nők Országos Szövetsége, Budapest

SZÉMAN Zsuzsa (1994): 40 éves öregek? A munkaerőpiaci kivonulás új formái. In Társadalomkutatás, 1994/1.-2. szám, MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Budapest

SZÉMAN Zsuzsa (1994): Az időskorúak gondozásának problémái - innovativ megoldások. In Demográfia 37. 1994. 3-4. 399-407., MTA Demográfiai Bizottság - KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest

TAHIN Tamás – JEGES Sára – LAMPEK Kinga (1996-1998): Iskolai végzettség és egészségi állapot. OTKA – ETT – AKP – Soros Alapítvány, Budapest
[online]

www.tki.pte.hu/main/doktori_nevszoc_eload/isk-eg1.pdf

VILLÁNYI Piroska (1994): Szociálgerontológia. Szociális Munka Alapítvány, Budapest

VUKOVICH Gabriella: A demográfiai öregedésről, In: Széman Zsuzsa (szerk. 1988) Nyugdíj(kor)határ?, Magyar Nők Országos Szövetsége, Budapest

WALKER, Alan: Öregedés Európában – kihívások és következmények, Esély 1999/6. szám 50–52., Hilscher Rezső Alapítvány, Budapest
[online]

http://www.esely.org/kiadvanyok/1999_6/oregedes_europaban.pdf

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

niruloscucen

(wnogfjcd, 2022.06.03 01:23)

how to apply erythromycin ophthalmic ointment <a href="https://erythromycinn.com/#">is erythromycin a penicillin</a>

FekweeneSnupe

(Boiptog, 2022.02.09 04:43)

<a href="https://stromectoleth.com/">ivermectin malaria
</a>

FekweeneSnupe

(Boiptog, 2022.02.05 18:32)

<a href="https://stromectoleth.com/">stromectol uk buy
</a>

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

(can ubuy cialis on streets, 2021.12.30 16:21)

generic cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">best prices for cialis 20mg</a>

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

(cialis generic, 2021.12.26 14:11)

cialis pills <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tablets</a>

generic cialis cialiswithdapoxetine.com

(cialis dosage, 2021.12.18 19:04)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">fastest delivery of cialis</a> cheap cialis

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis online, 2021.12.17 07:18)

cialis generic <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis black is it safe</a>

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

(cialis online, 2021.12.12 22:12)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a> cialis tablets

cialis online cialiswithdapoxetine.com

(buy cialis usa, 2021.12.09 13:03)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis pills

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

(buy cialis online, 2021.12.05 21:54)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tadalafil & dapoxetine</a> cialis generic

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis tadalafil & dapoxetine, 2021.12.01 22:46)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis price

cialis price cialiswithdapoxetine.com

(cialis dosage, 2021.11.28 08:25)

cialis pills <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a>

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

(buy cialis usa, 2021.11.24 19:30)

cialis alternative <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis coupon</a>

generic cialis cialiswithdapoxetine.com

(cialis support 365, 2021.11.17 13:17)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis coupon

cialis online cialiswithdapoxetine.com

(cialis price, 2021.11.14 09:18)

cialis price <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">fastest delivery of cialis</a>

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

(cialis support 365, 2021.11.10 17:07)

buy cialis usa <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a>

cialis without a doctor prescription cialiswithdapoxetine.com

(cialis tablets, 2021.11.04 02:10)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a> buy cialis online

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis tadalafil & dapoxetine, 2021.10.31 19:06)

cialis generic <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a>

cialis price cialiswithdapoxetine.com

(cialis with dapoxetine overnight to, 2021.10.28 12:55)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis tablets

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

(cialis 20 mg, 2021.10.25 07:32)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis alternative</a> cialis without a doctor prescription